MENY

Velkommen

Nyheter

Setergarden

Matstua

Maret og John

Barna:

Randi

Lars

Lorentz

Johan

Sigurd

Margrete

Arne

Surnadalsøra

2. verdenskrig

Slektssamlinger

Bedehuset

Lydopptak

Litteratur

Register

Epost-liste

- - -

Surnadalsøra
Velforening

 

Velkommen til
Sæter-slekta
Slekta kommer fra Setergarden ved Surnadalsøra, Nordmøre, Norway

Siste nyheter:

2018: Mini-slektstreff på Surna Bedehus
Årets treff ble avholdt lørdag 30. juni 2018. Referat fra treffene i 2017 og 2018 er under arbeid.

2013: Vår slektning John F. Kennedy

John F. Kennedy
Har du følt at Sæter-slekta har mye til felles med Kennedy-familien, er det ikke uten grunn. JFK er i slekt med både Maret og John L. Sæther, og dermed med oss alle. Du finner dokumentasjonen her...

2013: Slektsrekka fra Harald Hårfagre til John L. Sæther
Nå kan vårt nettsted presentere hele slektsrekka fra Harald Hårfagre, via ridder og riksråd Toralde Sigurdson, adelsslekta Aspa, Bøvra i Surnadal og fram til John L. Sæther på Setergarden. Du finner slektsrekka her...

2013: Slektsrekka fra Harald Hårfagre til Maret L. Sæther (f. Øye)
Vi har nå lagt ut den delen av slektsrekka som går via presten Mumme i Hemne, videre om Røv i Surnadal og til fram til Maret L. Sæther. Du finner den her...

2011: Sæter-slekta har stamtavle tilbake til Harald Hårfagre


Maret og John Sæther. Harald Hårfagre.

Slektsgranskning viser nå at både Maret og John L. Sæther stammer ned fra adelsslekta Aspa i Tingvoll, som har stamtavle videre tilbake til ridder og riksråd Toralde Sigurdsson på 1300-tallet. I følge Danmarks Adels Aarbog stammer Toralde Sigurdsson ned fra den svensknorske ynglingeætta, bl.a. Harald Hårfagre. I så fall har vi kongelig blod i årene. Les mer her...

Eldre nyheter, klikk her...

Sæter-slektas nettsted
Vårt etternavn kommer fra Setergarden ved Surnadalsøra, Nordmøre. Setergarden er i dag ei grend med flere garder. Andre navn som brukes, eller har blitt brukt om grenda, er flertallsformen Setergardene og Nedre Sæter. Setergarden omfatter gardene Kringla, Utistua, Innistua, Midtgarden og Matstua.

Initiativtakerne til dette nettstedet nedstammer fra de første brukerne på Matstua, som ble utskilt fra Midtgarden i 1856. Nåværende eier av Matstua er Ingvar Sæther (f. 1948).

Nettstedet tar utgangspunkt Setergardens gards- og slektshistorie, med hovedvekt på Matstua. Nettstedet forteller om våre forfedres liv i hverdag og fest på Setergarden og seinere generasjoner som flyttet ut til Surnadalsøra. Den første brukeren på Matstua var Lars A. Sæther (1817–1908), gift med Randi O. Skei (1813–1910). Initiativtakerne til nettstedet, brødrene Bjarte Sæter og Jon Arne Storflor Sæter, er etterkommere av Randi og Lars' sønn, kjøpmann John L. Sæther (1855–1942), lokalt kalt «Jo blækkmakar». Han vokste opp på Matstua, men bosatte seg på det som i dag kalles Surnadalsøra. Han giftet seg med Maret Øye, som senere i livet kalte seg Marit. Familienavnet endret seg i første halvdel av 1900-tallet fra Sæther til Sæter og ble skrivemåten alle barna brukte. På nettstedet følges etterkommerne etter ekteparet Maret og John Sæther spesielt godt.

Maret og John Sæther med barna.
Maret og John Sæther fotografert ca. 1920 med alle barna unntatt Arne (f. 1908) som druknet 4 år gammel.
Foran: Randi, Maret, Arne II (f. 1913), John og Margrete. Bak: Sigurd, Magnar, Johan, Lorentz og Lars.

Etterlysning av stoff

Nettsidene blir ikke til av seg selv. Stoff og bilder mottas med takk. Vi er spesielt interessert i tips og stoff om disse sakene.

Hilsen fra redaksjonen

Med dette nettstedet håper vi vår slekt kan bli bedre kjent med Setergarden, våre forfedre og deres liv. Vi ønsker også å knytte bånd mellom nålevende slektninger. Nettstedet er vår gave til framtidige Sæter-generasjoner.

Bjarte Sæter, Sørbruv. 21 A, 7088 Heimdal Tel 41542682 E-post: bjasater@dahlin.no
Jon Arne Storflor Sæter, Egganv. 10, 7081 Sjetnmarka Tel 92899044 E-post: jon.arne.sater@gmail.com

Stoff, bilder og tekstkorrektur til nettsidene mottas med takk. Hittil har interessen og tilbakemeldingene fra slekta vært overveldende. Hvis det er noen som ønsker en begrenset presentasjon eller ikke ønsker å nevnes på slektssidene, vennligst gi beskjed til redaksjonen for nettstedet v/Jon Arne Storflor Sæter.

Utgiftene til drift av Sæter-slektas nettsted er dekket av Jon Arne Storflor Sæter, som var gründeren til KikkertSpesialisten AS og nå er daglig leder i kikkertimportøren/distributøren Optiline AS.