MENY

Velkommen

Nyheter

Setergarden

Matstua

Maret og John

Barna:

Randi

Lars

Lorentz

Johan

Sigurd

Margrete

Arne

Surnadalsøra

2. verdenskrig

Slektssamlinger

Bedehuset

Lydopptak

Litteratur

Epost-liste

- - -

Surnadalsøra
Velforening

 

Velkommen til
Sæter-slekta
Slekta kommer fra Setergarden ved Surnadalsøra, Nordmøre, Norway

Siste nyheter:

2021: John Goldsacks video fra Surna i gamle dager
John Leslie Goldsack har redigert sin fars videoopptak fra Surna 1950-åra og lagt videoen ut på YouTube her...
Mange av opptakene er gjort ved Rykheim på Setergarden, hvor vi kan se blant anna Rykheims eiere Astri og Lars Sæter, og Lars' mor Maret L. Sæther. Videoen inneholder også opptak fra butikkstrøket på Øra og badeliv på Syltøran. Videoen er uten lyd.

2020: Slektstreffet på Surna Bedehus 4. juli 2020
Øramartnan 2020 ble avlyst, men vi møttes likevel tradisjonen tro til et slektstreff på Bedehuset lørdag 4. juli. Se her...

Eldre nyheter, klikk her...


Maret L. Øye (f. 1873) og John L. Sæther (f. 1855)

Sæter-slektas nettsted
Vårt etternavn kommer fra Setergarden ved Surnadalsøra, Nordmøre. Setergarden er i dag ei grend med flere garder. Andre navn som brukes, eller har blitt brukt om grenda, er flertallsformen Setergardene og Nedre Sæter. Setergarden omfatter gardene Kringla, Utistua, Innistua, Midtgarden og Matstua.

Initiativtakerne til dette nettstedet nedstammer fra de første brukerne i Matstua, som ble utskilt fra Midtgarden i 1856. Nåværende eier av Matstua er Ingvar Sæther (f. 1948).

Nettstedet tar utgangspunkt Setergardens gards- og slektshistorie, med hovedvekt på Matstua. Nettstedet forteller om våre forfedres liv i hverdag og fest på Setergarden og seinere generasjoner som flyttet ut til Surnadalsøra. Den første brukeren på Matstua var Lars A. Sæther (1817–1908), gift med Randi O. Skei (1813–1910). Initiativtakerne til nettstedet, brødrene Bjarte Sæter og Jon Arne Storflor Sæter, er etterkommere av Randi og Lars' sønn, kjøpmann John L. Sæther (1855–1942), lokalt kalt «Jo blækkmakar». Han vokste opp på Matstua, men bosatte seg på det som i dag kalles Surnadalsøra. Han giftet seg med Maret L. Øye, som senere i livet kalte seg Marit. Familienavnet endret seg i første halvdel av 1900-tallet fra Sæther til Sæter og ble skrivemåten alle barna brukte. På nettstedet følges etterkommerne etter ekteparet Maret og John Sæther spesielt godt.

Maret og John Sæther med barna.
Maret og John Sæther fotografert ca. 1920 med alle barna unntatt Arne (f. 1908) som druknet 4 år gammel.
Foran: Randi, Maret, Arne II (f. 1913), John og Margrete. Bak: Sigurd, Magnar, Johan, Lorentz og Lars.

Etterlysning av stoff

Nettsidene blir ikke til av seg selv. Stoff og bilder mottas med takk. Vi er spesielt interessert i tips og stoff om disse sakene.

Hilsen fra redaksjonen

Med dette nettstedet håper vi vår slekt kan bli bedre kjent med Setergarden, våre forfedre og deres liv. Vi ønsker også å knytte bånd mellom nålevende slektninger. Nettstedet er vår gave til framtidige Sæter-generasjoner.

Bjarte Sæter, Sørbruv. 21 A, 7088 Heimdal Tel 41542682 E-post: bjasater@dahlin.no
Jon Arne Storflor Sæter, Egganv. 10, 7081 Sjetnmarka Tel 92899044 E-post: jon.arne.sater@gmail.com

Stoff, bilder og tekstkorrektur til nettsidene mottas med takk. Hittil har interessen og tilbakemeldingene fra slekta vært overveldende. Hvis det er noen som ønsker en begrenset presentasjon eller ikke ønsker å nevnes på slektssidene, vennligst gi beskjed til redaksjonen for nettstedet v/Jon Arne Storflor Sæter.

Utgiftene til drift av Sæter-slektas nettsted er dekket av Jon Arne Storflor Sæter, som var gründeren til KikkertSpesialisten AS og nå er daglig leder i kikkertimportøren/distributøren Optiline AS.