Andre verdenskrig

Her finner du artikler om Surnadal på Nordmøre i krigsåra 1940–45. Nettsidene har sitt utspring i Sæter-slektas nettsted. Derfor setter betydelige deler av stoffet fokus på denne slektas opplevelser. De fleste i slekta hadde heimen og arbeidsplassen sin på Surnadalsøra under 2. verdenskrig.

Surnadalsøra i krigsåra 1940–45
Artikkelen omhandler Surnadalsøra fra krigsutbruddet 9. april 1940 til freden kom i mai 1945. De fleste opplevelsene som er gjengitt, er fra folk i Sæter-slekta.

Arne J. Sæter – krigsdeltaker og hjemmefrontsmann
Her er samlet det vi vet om ørabyggen og Sæter-slektas Arne J. Sæter (f. 1913) under krigen. Opplysningene er sparsomme om krigsdeltakelsen ettersom Arne fortalte lite og ikke skrev ned noe om denne. Men han fortalte mer og samlet sjøl stoff om opplevelsene i Sivorg.

Lars J. Sæter – nevnt i rettsoppgjøret etter krigen
Det er ikke klarlagt om ørabyggen og Sæter-slektas Lars J. Sæter (f. 1895) var aktiv i noen form for illegal eller konfliktfylt virksomhet under krigen, men det vil bli undersøkt nærmere. Grunnlaget for å ta ham med i dette kapitlet, er at han ble nevnt under rettsoppgjøret etter krigen. Lars Sæter var Arne Sæters eldste bror.

John Goldsack – deltaker i krigen på alliert side
Engelskmannen Leslie John Henry Goldsack (f. 1922 i Dover, England), som i 1950 ble gift med Margit Sæter (f. 1920 på Surna), deltok under invasjonen i Normandie på D-dag den 6. juni 1944. Margit var datter av Maret og John Sæthers sønn Lars Sæter (f. 1895).

 

STARTSIDE