Om innsending av bilder

Bilder til nettstedet mottas med stor takk, enten det gjelder papirkopier eller digitale filer. Papirbilder blir returnert så snart de er skannet.

Familiebilder kan gjerne være fotografert profesjonelt i et portrettstudio, men enda bedre er bilder som viser personene i et mer naturlig hverdagsmiljø – f.eks. foran huset de bor i, i hytteveggen, i båt på fisketur eller på campingtur. Slike bilder forteller mer. Også andre typer bilder er velkommen – de vil virke forfriskende på nettpresentasjonen av slekta vår.

Adresse for innsending:

Jon Arne Storflor Sæter
Egganv. 10
7081 Sjetnmarka
Mobil 92899044

E-post: jas@optiline.no

Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven)

Før du sender oss bilder for publisering på nettstedet, bør du vite hva loven sier om retten til å publisere bilder. Vi siterer § 43a (lovtekst à jour med siste endringer av 16. april 1999):

«Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.»
«Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget. Har to eller flere eneretten sammen, løper vernetiden fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende.»

I praksis betyr dette at hvis du ikke selv er fotograf for bildet, må du innhente tillatelse fra rettighetshaveren med mindre bildet er eldre enn det som er angitt i lovteksten gjengitt ovenfor.

 

STARTSIDE