Matstua på Setergarden
Utskilt fra Midtgarden i 1856
Av Jon Arne Storflor Sæter


Matstua på 1900-tallet. Bilde hentet fra bygdaboka

Setergarden ved Surnadalsøra på Nordmøre består av flere garder. En av dem er Midtgarden. Midtgardens eier gjennom første halvdel av 1800-tallet, Anders Gullikson Sæther (f. 1784, gift 1814 med Brit Jonsdatter Øyan fra Bortistua på Ranes, f. 1790), skilte ut Matstua (gardsnr. 50, bruksnr. 7) fra Midtgarden i 1856 og solgte denne halvparten til deres eldste barn, Lars (f. 1817). Av bygningene på garden fikk Lars med halvparten av fjøshusa og den gamle Matstua, som han bygde opp igjen til våningshus. Det er grunnen til at garden siden ble kalt Matstua.

Lars A. Sæther (1817–19.3.1908)
Lars Andersson Sæther ble første bruker i Matstua. Han giftet seg i 1844 med Randi Olsdotter Skei (f. 1813, d. 1910) fra Austistua på Skei.

Det hersker usikkerhet om fødselsåret til Lars A. Sæther. I bygdeboka står det 1817. I følge kirkeboka giftet Randi og Lars seg i juni 1844, og Lars' alder ble der oppgitt til 26 år. Det betyr at Lars var født i siste halvdel av 1817 eller første halvdel av 1818. I kirkebokas protokoll over døde i 1908 står det at Lars døde den 19.3.1908, og det tilføyes at hans fødselsår var 1818.

Lars A. Sæther
Randi Olsdatter Skei Sæther
Lars Andersson Sæther
(1817
1908)
Randi Olsdotter Sæther
f. Skei (1813–1910)

Randi Olsdotter og Lars Andersson Sæthers barn:

1) Ola (f. 1844), gift 1881 med Johanna Olsdotter Landsem fra Landsemvollan i Rindal. Ola fikk skjøte på Matstua i 1881. Nettsida om Johanna og Ola Sæther med etterkommere finner du her.

2) Anders ( f. 1849), skomaker, gift 1880 med Ingeborg Pedersdotter Svean (eller Sveen) (f. 1857) fra Øyabakken på Svean. De bosatte seg på Brubakken på Øra. Nettsida om Ingeborg og Anders Sæther med etterkommere finner du her.

3) Brit (f. 1852), gift med enkemann Jo Andersson Gjeldnes på Øra.

4) John (Jo) (1855–1942), i bygdeboka og på folkemunne kalt Jo, men John var hans døpenavn i følge kjerkboka fra 1855. Selv skrev han seg alltid John. John L. Sæther ble blikkenslager og handelsmann på Øra. Han gifta seg med Maret Larsdotter Øye, som senere i livet skrev seg Marit. Blant sambygdinger ble ekteparet kalt «Maret og Jo blækkmakar». Alle deres barn skrev etternavnet uten "h", altså Sæter. Nettsida om Maret og John L. Sæther med etterkommere finner du her.

5) Maret (1859–1935), gift 1897 med Lars Jonson Sæther (1863–1922). Lars var sønn av Jo Pederson Sæther fra Øvre Sæter og kona Gunnhild Håkensdatter Harang fra Harangsøya. Gunnhild og Jo hadde Ingvaldsenplassen på Sylte. Maret og Lars Sæther var i mange år forpaktere i Oppistua på Vassenden. I 1922 kjøpte de byggetomt ved Øra av Innistua på Setergarden og bygde heimen Lunheim her. De fikk en datter, Gudrun (f. 6.6.1899), gift 1922 med Lars Olson Aune (f. 26.4.1901). Lars arbeidet ved Surna Emballagefabrikk. Gudrun og Lars Aune overtok heimen etter Gudruns foreldre. De fikk ingen barn.

6) Lars (f. 1863), død ugift i 1924.

Dagens eier (pr. 2013) av Matstua er Ingvar Sæther (f. 1948).

Mer om Matstuas gardshistorie
Matstua eide sentrale deler av Surnadalsøra, og en rekke av etterkommerne fra Matstua satte preg på forretningslivet under tettstedets framvekst til distriktssentrum fra slutten av 1800-tallet og i glansdagene fram til ca. 1980.

Innmarka på garden var i 1866 18 mål åkerjord og 74 mål naturlig eng. Følgende eiendommer har siden blitt fraskilt garden (ref.: «Gards- og ættesoge for Surnadal, bind II», rev. utg. 1980):

Indergarden, b.nr. 4 (fraskilt i 1877, Ingebrigt A. Grimsmo)
Vien, br.nr. 31 (1921, Ola Jonson Harang)
Fjellstad, br.nr. 35 (1923, Peder Endreson Gjerstad)
Bergheim, br.nr. 39 (1925, Tore Kr. Gjerstad)
Brubakken (Anders Larsson Sæther fra Matstua)
Frammstad, br.nr. 70 (1943, Marit Moen Vaseng)
Moberg, br.nr. 94 (1955, Martinus Moe)
Bergtun, br.nr. 96 (1955, Ingvar Svorken)
Elvestad, br.nr. 99 (1956, Sigurd Sæter)
Håa, br.nr. 100 (1956, Johan Sæter)
Sæterheim, br.nr. 102 (1956, Anders Sæter)
Bækkelund, br.nr. 107 (1957, Asbjørn Kvande)
Heggsethgårn, br.nr. 112 (1959, Ragnv. Hegseth og Mathilde Sandnes)
Bergly, br.nr. 113 (1960, Otto Sæter)
Kvilheim, br.nr. 114 (1960, Jon Sverre Sæter)
Trøan, br.nr. 128 (1964, Ove Løseth)

TILBAKE

HOME