Bodil og Ingvar Sæther

Ingvar (f. 1948), gift med Bodil Lyngstad (f. 1953), fikk skjøte på Matstua i 1978. I de gamle stuehusene bodde Ingeborg Jonsdatter Øye, som vokste opp på garden (ref.: «Gards- og ættesoge for Surnadal, bind II», rev. utg. 1980). Ingvar Sæther rev ned fjøset og bygde nye våningshus på fjøstuftene i 1976. Han har dessuten reist ny driftsbygning for hønsefarm. I dag (2013) er han ikke aktiv som gardbruker, men driver et entreprenørfirma. Bodil og Ingvars barn:

1) Hanne Marie (f. 1972)

2) Ingrid Beate (f. 1976)

FORRIGE GENERASJON

STARTSIDE