Litteratur

Hans Hyldbakks bøker om Surnadals histore, heimar og slekter har vært viktige skriftlige kilder til dette nettstedet. Disse bøkene er til salgs ved Surnadal folkebibliotek. Titlene på de viktigste bokkildene er listet opp nedenfor.

Vi har også benyttet stoff fra andre skriftlige kilder, bl.a. artikler i aviser og tidsskrifter. Henvisningene til disse kildene finner du der stoffet er brukt eller sitert. Mye stoff er overlevert oss muntlig i slekta. Slektninger har også stilt til disposisjon de fleste illustrasjonene.


Bokkilder

Hans Hyldbakk: Bygdesoge for Surnadal, bind I
Kapitler: Kongeferda i 1685, Bygda gjennom krigsåra m.fl.

Hans Hyldbakk: Bygdesoge for Surnadal, bind II
Kapitler: Om kriger etc.

Hans Hyldbakk: Gards- og ættesoge for Surnadal, bind II (Utgitt av Hans Hyldbakk, 1947, revidert utgave fra 1980)
Kapitler: Skei, Grimsmo, Kvennbø, Nedre Sæter m.fl.

Hans Hyldbakk: Gards- og ættesoge for Surnadal, bind III (Utgitt av Hans Hyldbakk, 1947, revidert utgave fra 1981)
Kapitler: Øye, Heggset, Sylte m.fl.

Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal, bind II (Utgitt av Surnadal kommune, 1968)
Kapitler: Vaseng, Nedre Sæter, Surnadalsøra m.fl.

Hans Hyldbakk: Gards- og ættesoge for Rindal, bind I (Utgitt av Rindal kommune 1964)
Kapitler: Romundstad, Rindal m.fl.


STARTSIDE