Anna og Johan Sæter


Anna og Johan

Anna Moen (f. 1.5.1899) og Johan Sæter (f. 2.11.1898) giftet seg i 1924. De var begge fra Surnadalsøra.

Johan gikk allmennteknisk skole i Oslo. På Surnadalsøra drev han elektrisk forretning og jobbet som elektromontør. Han var dessuten den andre sjåføren i Surnadal Billags historie.

Annas far, Lars Olson Moen, bygde og bosatte seg på eiendommen Framstad på Øra som handelsmann i 1896 sammen med kona Maret (f. 1865). Maret kom fra Utigard på Skjermo. Deres datter, Anna, var nr. fem i en barneflokk på sju. Annas bror, Olaf, tok over eiendommen og forretningsdriften etter foreldrene. Han drev landhandel og startet Olaf Moens Sykkelfabrik, som produserte sykkelmerket Fram. Både våningshuset og brygga brant ned i Øra-brannen 6. mars 1938. Samme år ble nytt våningshus reist, med forretningslokaler i 1. etasje. Sykkelproduksjonen ble tatt opp igjen i en periode. Etter hvert gikk virksomheten over til ren sportsforretning.

Anna og Johan var bosatt i Trøndelag i fem år, hvor Johan hadde kolonial- og manufakturforretning i Levanger og var disponent i oljeselskapet NOR AS i Trondheim. Anna og Johan flyttet tilbake til Surnadalsøra i 1937. Johans bror, Lars, tok over som disponent i oljeselskapet i 1938. Johan ble disponent i Olaf Moens sportsforretning og gikk i kompaniskap med Olaf Moen i 1939.

I 1960 kjøpte Anna og Johan grunn fra Matstua på Setergarden og bygde seg enebolig her. Eiendommen heter Håa. Anna og Johans barn:

1) Marit (f. 21.10.1924, d. 20.2.2014), gift med Ola Edvardson Vaseng (f. 12.9.1913). Familien var bosatt på Surnadalsøra. Barn: Brit (f. 6.7.1945), John Olaf (f. 7.6.1949) og Anna (f. 11.10.1961). Nettsiden om Marit og Ola med etterkommere finner du her.

2) Magnhild (f. 23.11.1928, d. 15.5.2003), gift med Hans Kristian Saltrø (f. 20.12.1921, død) fra Halsa. Familien var bosatt på Surnadalsøra. Barn: Johan Arve (f. 4.10.1957). Nettsiden og Magnhild og Hans Kristian med etterkommere finner du her.

TILBAKE

HOME