Johanne Storflor og Arne Sæter

Johanne Storflor and Arne Sæter 1947.
Johanne og Arne på Storflor april 1947

 
Arne J. Sæter (f. 21.8.1913)
Johanne Storflor Sæter
Fotografert 78 år gammel (1997
)
Arne Sæter
Fotografert 56 år gammel (1969
)

 

Johanne (f. 7.3.1919 i Hegra, d. 21.7.2018 i Trondheim) og Arne Sæter (f. 21.8.1913 i Surna, d. 14.9.1973 i Trondheim) giftet seg i 1947. De første fire åra bodde Johanne på heimgården Vestre Storflor (Utistu) i Hegra, øvre Stjørdal, hvor sønnen Odd Jostein fikk sine første leveår. I 1951 kjøpte Johanne og Arne hus på Heimdal i Leinstrand kommune ved Trondheim, flyttet i 1958 til Rindal prestegard på Nordmøre og deretter i 1973 tilbake til eneboligen på Heimdal igjen. Johanne var sykepleier av utdannelse og yrke. Hennes pikenavn var Storflor, og hun vokste opp på Utistu Storflor, Flornes i Hegra. Arne var prost og stortingsmann. Johanne Storflor Sæter bodde som enke i nesten 45 år i egen bolig på Heimdal, Trondheim. Barn:

1) Odd Jostein Sæter (f. 11.11.1948). Odd Jostein er seniorrådgiver for Kristelig Folkepartis stortingsgruppe og har vært statssekretær i tre regjeringer. Han er gift med Ragnhild Marie Løberg (f. 28.5.1953) fra Gjerpen i Skien. Ragnhild Løberg er farmasøyt og arbeider med utvikling av medisiner. Familen er bosatt i Oslo. Barn: Arne Løberg Sæter (f. 13.8.1981), Live Marie Løberg Sæter (f. 25.11.1983), Sondre Løberg Sæter (f. 21.10.1988).
Mer om Odd Jostein, Ragnhild og deres etterkommere her.

2) Eldbjørg Marit Sæter (f. 7.6.1951, Trondheim). Eldbjørg Sæter Aurdal arbeider som lærer. Hun er gift med sokneprest Torgils Aurdal (f. 15.5.1946, Gjøvik). Eldbjørg og Torgils var bosatt på Selfors i Rana, Nordland. Da de gikk av med pensjon, flytta de til Trondheim. Barn:

(1) Hanne Kristi Aurdal (f. 12.8.1978, Trondheim). Utdannelse: statsvitenskap ved NTNU, Trondheim. Har vært praktikant ved den norske ambassaden i Seoul, Sør-Korea. Var seinere ansatt ved Utlendingsdirektoratet (UDI), Oslo. Deretter arbeidet hun ved den norske amabassaden i Teheran. Per 2015 er hun ansatt i Oslo Røde Kors. Gift med Trygve Vold fra Hurdal. Trygve har blant annet vært ansatt ved den norske ambassaden i Kabul og Teheran. Per 2015 er han ansatt ved Nasjonalt ID-senter, Oslo. Ekteparet har skiftet navn til Hanne Kristi Aurdal-Vold og Trygve Aurdal-Vold. Barn: Sivert Olai (f. 24.7.2013 Oslo) og Birk Jonar (f. 2017 Oslo).
(2) Tor Eivind Aurdal (f. 6.4.1981, Rana): Markedsøkonom med utdannelse fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) og NTNU, Trondheim. Arbeider med kommunikasjon via internett, ansatt i Apsis Norge AS. Bosatt i Oslo. Gift med Sara Victoria Rygg, f. 20.1.1981, fra Sandane. Sara er journalist i NRK. Barn: Theodor Alrik (f. 10.4.2014 Oslo) og Vilma Thaline (f. 2016 Oslo).
(3) Helge Aurdal (f. 25.4.1984, Rana). Radiograf ved Radiumhospitalet. Bosatt i Oslo.

3) Jon Arne Storflor Sæter (f. 11.05.1956, Trondheim). Jon Arne Storflor Sæter har eget nettsted: www.storflor.no. Han er cand. mag. med bl.a. biologi fra Universitetet i Trondheim. Jon Arne har arbeidet som naturfotograf i tjue år, startet to kikkertbedrifter og eier og jobber per 2017 i det ene av dem: Optiline AS. Han er gift med Xanthe Ann Johnson (født og oppvokst i Bismarck, Nord-Dakota). Xanthe er utdannet klinisk ernæringsfysiolog i USA og har i Norge studert bl.a. norsk, engelsk og spesialpedagogikk. I dag arbeider hun som ernæringsfysiolog ved Trondsletten habilitetssenter, St. Olavs Hospital, Trondheim. Xanthe Johnson og Jon Arne Sæter er bosatt i Sjetnmarka, Trondheim. Bilde av familien fotografert i 2004. Barn:

(1) Ravn David Sæter (f. 12.12.1990). Name of birth: Phonlawat Mathamma, born in Bangkok, Thailand. His biological parents came from Uttaradit. Utdannelse: Videregående skole, bygg og anleggsteknikk, KVS Bygland. Tok fagbrev som tømrer i 2012 og ble ansatt som tømrer i Skanska Kristiansand etter fagbrevet. Ravn David er bosatt på Drangsholt i Birkenes, Aust-Agder. Ravn Davids historiske nettsted: www.ravnen.no.

4) Bjarte (f. 3.9.1957, Trondheim). Bedriftslege ved Nidar. Gift med Ingun Dahlin, Spjelkavik (f. 28 9.1961, Oslo). Ingun er utdannet ved Statens Håndverk- og Kunstindustrihøyskole og Statens lærerskole i forming. Hun arbeider som kunsthåndverker – se eget nettsted: www.dahlin.no. Ingun Dahlin og Bjarte Sæter er bosatt på Heimdal i Trondheim. Barn:

(1) Tonje Dahlin Sæter (f. 31.8.1987, Oslo). Tonje Dahlin Sæter er cand.scient.cons. i grafisk konservering, utdannet ved Det kongelige akademi for kunst i København.
(2) Eirik Dahlin Sæter (f. 17.5.1989, Mo i Rana). Har tre års utdannelse etter videregående skole, blant annet innen security. Har arbeidet som vekter i Nokas, Trondheim. Eirik er (per 2015) ingeniørstudent ved Høgskolen i Haugesund. Hobby: Aktiv utøver av frisbee, Norges Frisbeeforbund (NFF).
(3) Sølve Dahlin Sæter (f. 20.4.1991, Mo i Rana). Idrettsutdannelse med mer i Kristiansand, studerer per 2014 teknisk kybernetikk ved NTNU, Trondheim. Hobby: Spiller fotball på Heimdal.
(4) Edel Dahlin Sæter (f. 8.9.1993, Mo i Rana), har gått videregående skole, ett år på folkehøgskole, studerte i Volda 2013–14, og psykologi i Kristiansand 2014–2015.

Arne Sæters forfatterskap
Arne forfattet følgende bøker:


Arne Sæter: Helbredelse ved bønn. 35 sider. Dagsavisas Forlag, Trondheim 1951
Arne Sæter: Er nådegavenes tid forbi? 114 sider. Misjonsselskapets Forlag, 1955
Arne Sæter: I Guds verksted. 161 sider. Misjonsselskapets Forlag, 1958
Arne Sæter: Når himmelen svarer. 165 sider. Misjonsselskapets Forlag, 1959
Arne og Lars Sæter: Medarbeidere i Guds verksted. 196 sider. Forfattet i fellesskap med Arnes bror. Nomi Forlag, 1972

Arne Sæter skrev andakter i Dagsavisa i en årrekke. Disse er tilgjengelig i et 62 siders pdf-dokument her. Dagsavisa var ei dagsavis utgitt i Trondheim i perioden 1945–1954. For å lese eller skrive ut pdf-dokumentet, trenger du Acrobat Reader, som kan lastes ned gratis fra http://www.adobe.no/products/acrobat/readstep.html

Epoker i Johanne og Arnes liv

Johanne Storflor i perioden 1919–1946
Johanne ble født 7.3.1919 hjemme på gården Storflor i Flora, Hegra i Stjørdal. Hun er nummer fem i en søkenflokk på seks. Oppveksten på Storflor er beskrevet under kapitlet Barna
på Storflor-slektas nettsted. Johanne både utdannet seg som sykepleier og gjorde tjeneste på Ullevål Sykehus i Oslo under krigen, og det har hun skrevet utførlig om her. Hun giftet seg med Arne Sæter i 1947.

Arne Sæter i perioden 1913–1946
Arne J. Sæter, f. 21.8.1913
Arne Sæter

Arne Sæter (f. 21.8.1913, d. 14.9.1973) vokste opp på Surnadalsøra, Nordmøre. Etter skolegangen i Surna gikk han på Høgtun i Torvikbukt. Deretter tok han middelskolen og begynte på Orkdal landsgymnas på Follo i Orkdal. Der tok han artium i 1934. Den 17.9.1932 var han med på å opprette Orkdal kristne skolelag. Arne var varamann i det første styret.

Arne var aktiv på Framtids fotballag i Surna også i åra han gikk på gymnaset i Orkdal i første halvdel av 1930-åra. Arnes brorsønn Otto S. Sæter fortalte i 2003 at Arne enkelte søndager syklet fra hybelen (på garden Sommervoll på Fannrem) til Surna for å delta i fotballkamp. Etter kampen tok han en dukkert i Litjhølen (elvekulp på Øran), for så å sykle tilbake de 7-8 milene tilbake til Orkdal samme dag.

Reisene mellom Surna og Orkdal var mer krevende vinterstid. Det var dårlig med snøbrøyting, og motorisert transport etter vegene deretter. Berta Romundstad i Romundstadbygda fortalte i 2016 at Arne reiste deler av vegen mellom Surna og Orkdal sammen med medelev Lars Fredrikson Løset (født 1908) fra Langøyan i Rindal. (Denne garden har også vært kalla Løsetøyan og Lensmannsøyan.) Arne gikk på ski fra Surna til Løsetgrenda i Rindal første dagen, på vesentlige strekninger underveis fikk han sikkert hesteskyss av folk som var på veg i samme leia. Etter overnatting i Langøyan, gikk Arne og Lars på ski over Vålåskaret til Meldalen, og videre til Løkken. Derfra tok de Thamshavnbanen til Orkdal. Lars Løset vart ingeniør og bosatte seg i Oslo.

Arne Sæter tok artium på latinlina ved Orkdal landsgymnas i 1934. Han vart deretter immatrikulert som student ved Det Teologiske Menighetsfakultetet i Oslo, trolig samme år. Arne ble opptatt i den eksegetiske forening Clavis Veritatis i 1937. I 1938 avtjente han førstegangstjenesten i Sør-Trøndelag Infanteriregiment nr. 12 på Værnes i Stjørdalen, Trøndelag. Han fullførte teologisk embetseksamen ved Menighehetsfakultetet i Oslo vårsemesteret 1940. Arne var i Oslo da tyskerne angrep Norge 9. april 1940. Han deltok i krigen i invasjonsdagene. Etterpå fortsatte han ved Menighetsfakultetet i Oslo og tok vårsemesteret 1941 praktisk teologisk eksamen der. Så flyttet han til Trondheim, hvor han startet som yrkesaktiv og deltok i undergrunnsarbeid i motstandsbevegelsen.

Du kan lese om Arne Sæters militærtjeneste, krigsdeltakelse og tida som motstandsmann under krigen i kapitlet Arne Sæter under 2. verdenskrig.

Arne Sæters ordinasjon som prest under krigen.
Fra ordinasjonen av Arne Sæter som prest i Nidarosdomen i november 1945. Fire prester ble ordinert. Fra venstre Ole Riise, Arne Sæter, domprost Arne Fjellbu, Lars Tangvik Ofstad og Gunnar Wold. Foto: Fotograf Schrøder

Arne Sæter ble ordinert som prest 25. november 1945 av domprost Arne Fjellbu i Nidarosdomen, Trondheim. Dette skjedde altså bare måneder etter tyskernes kapitulasjon i Norge. Legg merke til korsene på Fjellbus klær, som er identiske av utseende med Nazi-Tysklands hakekors. Dette syntes jeg var så oppsiktvekkende at jeg undersøkte det nærmere. Domprost Knut Andresen skrev som svar på min henvendelse:

«Det Arne Fjellbu her bærer er ikke bispekåpen, men Domkirkens gylne messehakel fra 1930. Den ble – sammen med flere andre – laget til 900-års jubileet i 1930. På det tidspunkt var det solkorset – og ikke hakekorset – som var symbolet. Denne messehakelen har vært i kontinuerlig bruk og brukes fremdeles. Den har aldri gått ut av bruk som følge av symbolikken – altså heller ikke høsten 1945. Det er domprosten som alltid bærer denne når den liturgiske farge er hvit. Jeg har fått flere reaksjoner på hakekorset. Det har også stått om dette flere ganger i avisene. Men da henviser jeg alltid til at den er fra 1930 og derfor ikke kan kobles sammen med nazismen og 2.verdenskrig.
Arne Fjellbu bærer denne høsten 1945 fordi han da var domprost. Han ble bispevigslet først i januar 1946.»

Domprost Knut Andresen 2009

Under krigen kom Arne Fjellbu som domprost i Nidarosdomen på kant med tyskerne og ble landskjent. Han ble avsatt av tyskerne den 19. februar 1942. Senere ble han forvist av tyskerne og flyktet til Sverige høsten 1944. Den 15. desember 1944 ble han utnevnt til konstituert biskop for de befridde deler av Norge. Etter freden, i november 1945, ble Fjellbu utnevnt til biskop i Nidaros. Han ble vigslet året etter, med Arne Sæter sentralt til stede, se bilde nedenfor.

BIskop Arne Fjellbu vigsel som biskop i 1946. Kronprins Olav og kong Haakon deltar.Fra vigselen av biskop Arne Fjellbu 13. januar 1946 i Nidarosdomen, Trondheim. Kronprins Olav og kong Haakon i forgrunnen. Arne Sæter er den fremste av prestene med ansiktet vendt mot fotografen i prestekolonnen til høyre. Liturgen, sogneprest Haakon Pharo, ledet presteprosesjonen og står foran denne. Foto: Fotograf Schrøder

Da biskop Arne Fjellbu ble vigslet 13. januar 1946 i Nidarosdomen, Trondheim, deltok Arne Sæter i prosesjonen av prester. En film fra Ukerevyen viser de kongelige og prosesjonen, Arne Sæter inkludert. Filmen ligger på nettet og kan sees her.

Arne ble reisesekretær i Trøndelag krets av Det Norske Misjonsselskap (N.M.S.) i 1943, ungdomssekretær samme sted i 1945, hvor han i 1947 ble konstituert kretssekretær.

Johanne og Arne treffes og gifter seg i 1947
Arne Sæter traff sin framtidige kone, Johanne Storflor, første gang på en bibelskole i Meldal eller på Fannrem i følge Johanne. Johannes bror Josef og kona Aud mener det avgjørende øyeblikket var på NMS' sommerskole på Fannrem juli 1945, da Arnes nære venn, Petter Morken, utbasunerte: ”Arne er i ferd med å bli dobbeltkneppa!" (Ref.: Aud Bredeli og Josef Storflor 2013). Vi lar Johanne fortelle:

«Året etter freden i 1945 deltok jeg sammen med min bror Josef på NMS Sommerskole på Fannrem. Mange der trodde at Josef og jeg var kjærester fordi vi gikk sammen hele tida. Men en av lederne på sommerskolen ville det annerledes. Han var ungdomssekretær i NMS og tok imot og skrev inn alle leirdeltakerne. Han het Arne Sæter, og var ferdigutdannet prest. De andre i ledergruppa mente at det nå var på tide at 32-årige Arne fikk seg ei kone. De var svært så 'behjelpelig' ved å sette opp ei liste med aktuelle kandidater. Men på sommerleirens siste dag sa Arne plutselig til noen lederkolleger: ”Nei, nå skal dere slippe å bekymre dere! Nå har jeg møtt hun som skal bli kona mi.” Etter sommerskolen begynte det å komme brev fra Arne. Våren 1947 ringforlovet vi oss og holdt forlovelsesfest, og 9. august samme år gifta vi oss i Floren kapell, Hegra, og feiret bryllupet på heimgarden Storflor.»

Arnes bror Johan hadde leid en buss fra Surnadal billag, og han kjørte selv Arnes familie og venner til bryllupet i Hegra. På taket av bussen lå alle gjestenes kofferter med festklær og bryllupsgave, og i tillegg filmapparatet Arne lånte fra NMS i Trondheim. Like før de kom til Storflor, gikk riksvegen gjennom et hull i låven på Østkil. Sjåføren sa: ”Jeg tror det går!” Øyeblikket etter føk maltrakterte, åpne kofferter gjennom lufta. Bryllupsklærne, derimot, svevde andektig og landet ubeskadiget. Sølvsbestikk fra Sigurds Sæters gullsmedforretning i Surna måtte samles sammen fra et stort område på jordet. Bare ei eneste eske med sølvbestikk kom hel fram til Storflor. Det var sølvgaflene som Margrete og Håvard Farstad hadde med seg på toget fra Trondheim.

Vielsen i kirka og feiringen på Storflor ble filmet. Filmen skildrer et 3-dagers bryllup med mange gjester. Det var prost Lars Tangvik som viet paret. Under middagen var det taler, og etter kaffeen var det leker og samtaler med gamle kjente. Andre dagen reiste alle ut på tur til Meråker. Der opptrådte de som «gjestekor» på aldershjemmet, med Johanne som dirigent. Tredje dagen var det heimreise. Bak fjøset på Storflor lå det igjen en haug ubrukelige kofferter.

Storflor og Heimdal i Trondheim 1946–1958

Arne Sæter under 17. mai-feiring på Heimdal i 1950-åra

Boligmangelen var stor i Trondheim rett etter krigen. Det var vanskelig å få tak i leilighet eller hus. Johanne bodde de fire første åra på Storflor, og sønnen Odd Jostein fikk sin første barnetid her. Der hjalp Johanne til med gårdsdriften. Arne bodde på hybel hos familien Farstad i Klostergata 49 i Trondheim. I 1951 fikk de kjøpt en enebolig i Ringvålvegen 23 på Heimdal og flyttet dit. Huset fikk de kjøpe ettersom Arne kunne skaffe en bil til selgeren, lensmannbetjent Viktil. Bilen skaffet Arne fra bekjente i bilfirmaet Berg på Byneset.

Etter krigen var Arne med og startet den kristne avisa Dagsavisa i Trondheim. Arne skrev daglige andakter i denne.

Arne var ansatt som ungdomssekretær i Det Norske Misjonsselskap i Trøndelag i perioden 1943–1945. Han hadde en rekke vikariater som prest i Nidaros bispedømme før han fikk sin første prestestilling, bl.a. i Strinda (januar 1948), Melhus, Steinkjer (ca. 1958), Hospitalskirken i Trondheim (vinteren 1955–56) og Bakklandet i Trondheim, hvor han sommeren 1956 døpte sin sønn, Jon Arne, i Bakke kirke. I 1958 ble han ansatt som sokneprest i Rindal på Nordmøre og flyttet dit med kone og fire barn.

Rindal 1958–1973

Rindal kirke i 1940-åra.Rindal kirke i 1940-åra, fotografert av Arne Sæter 10–15 år før han ble prest her.

 Sokneprest Arne Sæter på prekestolen i Rindal kirke, 1966. Prestefamilien Sæter i Rindal, ca. 1960. Fra venstre: Arne, Jon Arne, Eldbjørg Marit, Bjarte, Johanne og Odd Jostein.
1: Arne Sæter på prekestolen under konfirmasjonen i Rindal kirke, 1966.
2: Prestefamilien Sæter ca. 1963, f.v.: Arne, Jon Arne, Eldbjørg Marit, Bjarte, Johanne og Odd Jostein
.

Arne Sæter var ansatt som sokneprest i Rindal og prost i perioden 1958–1973. Det var i Rindal de fire barna fikk det meste av sin oppvekst. Arne var aktiv i politikken, bl.a. som ordfører i Rindal. Høydepunktet for ordførerperioden var 1964, da han etter stor arbeidsinnsats og engasjement opplevde at Rindal mot alle odds unngikk å bli innlemmet i en storkommune med Surnadal som kommunesentrum. Glimt fra rindalingenes folkefest i dagene som fulgte, finner du her.

Arne Sæter ble høsten 1969 innvalgt på Stortinget for Kristelig Folkeparti, hvor han i tillegg til å være medlem av kirke- og undervisningskomiteen ble valgt til sekretær både for denne komiteen og lagtinget. Arne bodde i Oslo mens han satt på Stortinget. Han kom heim til Rindal hver fjerde helg. Johanne vekslet om å bo i Rindal og i Oslo. Den meste av tida var hun sammen med barna på Rindal prestegård.

I sitt fjerde år som stortingsmann ble Arne syk. Han tilbrakte sommeren 1973 sammen med familien sin på Rindal prestegård. Seinsommers flyttet Johanne og Arne med de to yngste barna tilbake til huset de hadde på Heimdal, hvor Bjarte og Jon Arne startet ved Trondheim Katedralskole i august. Samme måned fylte Arne 60 år. I september døde han.

Arne Sæter var sokneprest i Rindal fra 1958 til 1973. Her gjengir vi talen hans kone, Johanne, holdt om disse 15 begivenhetsrike åra som prestefamilie i Rindal da familien takket for seg i 1973: ”Ver helsa, Rindal – vår heim i nord!”

 

Stortingsrepresentant Arne Sæter på Stortingets talerstol ca. 1970.
Stortingsrepresentant Arne Sæter
på Stortingets talerstol ca. 1970

Heimdal 1973–2018
Etter at Johanne ble enke i 1973, tok hun opp arbeidet som sykepleier og jobbet i flere år som ledende sykepleier ved Ringvål pleiehjem før hun gikk av med pensjon. Ved siden av var Johanne kunstmaler gjennom det meste av livet. Som enke bodde Johanne i eget hus i Ringvålvegen 23 på Heimdal i nesten 45 år. Her feiret hun 99-årsdag den 7. mars 2018.

Storfamilien samlet på Lisbetsæter, Skaun, i 1997
Foran f.v.: Ragnhild Løberg, Jon Arne Storflor Sæter, Odd Jostein Sæter, Johanne Storflor Sæter, Eldbjørg Sæter Aurdal og Bjarte Sæter.
Midterst: Sondre Løberg Sæter, Ravn David Sæter, Eirik Dahlin Sæter, Edel Dahlin Sæter, Tonje Dahlin Sæter, Helge Aurdal og Sølve Dahlin Sæter.
Øverst: Arne Løberg Sæter, Live Marie Løberg Sæter, Tor Eivind Aurdal, Hanne Kristi Aurdal, Ingun Dahlin, Xanthe Ann Johnson og Torgils Aurdal.


Johanne Sæter på sin 85-årsdag i 2003 med alle sine fire barn, f.v.: Eldbjørg, Jon Arne, Bjarte og Odd Jostein

FORRIGE GENERASJON

STARTSIDE