Surna Bedehus
Etablert 1923 • Gjenåpnet 2009

Surna Bedehus
Foto: Leslie Goldsack

Surna Bedehus i tekst og bilder
Her finner du minner fra Bedehuset fra og med gjenåpningen i 2009:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Ny giv for Surna Bedehus fra 2009

Framtida til Surna Bedehus så urovekkende ut ved årtusenskiftet. Huset stod ubrukt og forfalt, og det ble lagt ut for salg. Så kom godnyheten for Øra-entusiaster og Sæter-slekta om at søskenparet May-Astri Goldsack Riiser og John Leslie Goldsack kjøpte stedet. «The Goldsacks» har sørget for at Bedehuset har fått ei framtid i tråd med tradisjonene, og tilpasset nye tiders utfordringer. Sammen med Solfrid Bjørge Goldsack satte de bedehuset i stand – med god hjelp fra lokale dugnadsfolk. Solfrids bakgrunn i hotellbransjen var en stor styrke for gjenreisningen og driften av «nye» Surna Bedehus. En av de viktigste bidragsyterne til den nye giv for Surna Bedehus var arrangementsplanlegger og -leder Jon Riiser med sin entusiasme og sine planer for stedet. Bedehuset har blitt leid ut til varierte formål, alt fra religiøse møter til firma-sammenkomster. På Bedehuset er det også et årlig arrangement for Sæter-slekta og andre venner av Bedehuset. Det går av stabelen samme helg som Øra-martnan.

I 2014 tok Solfrid og Leslie Goldsack over hele eiendommen alene.

Lokalt i Surnadal er Karen Oddny og Sigfred Gravvold de to sentrale personene. De fungerer som Bedehusets vaktmester-par.

Gjenåpningen av Bedehuset fant sted siste helga i juni 2009 og ble ledet av Jon Riiser. Jon hadde et naturlig og folkelig talent til å lede slike samlinger og framsto som en moderne utgave av John L. Sæther – Surna Bedehus' store sønn og aktive møteleder gjennom en årrekke fra åpningen av Bedehuset i 1923. I løpet av arrangementet kom det store bildet av John L. Sæther som tidligere hang på veggen i Bedehuset, tilbake. Det hadde vært på villfarne veier i årevis i forbindelse med at huset ble tømt og klargjort for salg.

Litt historie om Surna Bedehus

Åpningen i 1923
Surna Bedehus ble reist av Surna Indremisjonsforening og ble innviet i 1923 av indremisjonshøvdingen Johan Martin Wisløff fra foreningens hovedkontor i Oslo. Inititivtakerne og viktige bidragsytere til bygging av Surna Bedehus var John L. Sæther og sønnen Lars Sæter, brødrene Ingebrigt og Anders Aasbø, og Ingebrigt I. Grimsmo.

John L. Sæther og bildet av ham
Bilde av John L. Sæther
Bildet av John L. Sæther i Bedehuset

Søskenparet May-Astri Goldsack Riiser og John Leslie Goldsack, som kjøpte Bedehuset og sikret dets framtid, er oldebarn av John L. Sæther. Vi sakser fra en avis om Surna Indremisjons kvinneforenings 70-års jubileum arrangert ved Surna Bedehus i 1959, som omtaler den første formannen, John L. Sæther, og bildet av ham i Bedehuset:

«Da festen tok til brøt lyset gjennom det grå tunge skylaget, la lysning over den store møtesalen som for anledningen var pyntet til fest. Bildet av den mangeårige formannen, han som møtte sin Gud og frelser som ung mann og siden vigslet både sin heim og sitt arbeide til Guds rike, hans bilde hang på talerstolen. Sæden som var sådd hadde båret frukt. Barn og barnebarn, slekt og kjente tok del i festen, var med i lovsangen og takken til Ham som de gjennom en kristen heim, gjennom et aktivt gudsrike fikk et personlig møte med.»

Gitar og Jesus
Foto: Lisa Kristina Goldsack

Driften av Surna Bedehus

Det koster å vedlikeholde og holde Surna Bedehus i aktivitet. Hvis noen av «Bedehusets venner» har lyst til å bidra med noen kroner, ville det bli satt stor pris på.

Kontonummeret til Surna Bedehus:
Surnadal Sparebank 4040 15 15412

Hilsen
May-Astri Goldsack Riiser og Leslie Goldsack

- - - • - - -

Vaktmestere for Surna Bedehus
Karen Oddny og Sigfred Gravvold, Surnadal


STARTSIDE