Velkommen til Storflor-slektas nettsted 
Jon Arne Storflor Sæter
Egganvegen 10, NO-7081 Sjetnmarka, Norway
Tel 928 99 044. Epost: jon.arne.sater@gmail.com

Nettstedet omhandler Utistu Storflor, på dialekt kalt «Ustu» (forkortelse av Utistu), i bygdeboka kalt Vestre Storflor
. Bildet viser Utistu Storflor i 1930-åra.

NYHETER:
2016: Josef Storflors begravelse 2016, klikk her...
2015: Prominenser i slekta, klikk her...
2014: Elen Storflors forfedre på Frøset, Byneset, klikk her...
2013: Laksefiske på Reinåen i nyere tid, klikk her...
2013: Søndagsskolelærer Augustinus Jansen, klikk her...
2011: Dannebrogsmann Peder Flor, klikk her...
2009: Reinåa og slekta vår der, klikk her...
2008: Gåter, klikk her...
2004: Omgangsskole på Storflor 1795–1889, klikk her...
2004: Slektsstevnet 2004, klikk her