Prominenser
Framtredende slektninger

Overjæger Peder O. Flor (f. 1782) – dannebrogsmann og slektning
Peder Olsen Flor, kalt «overjeger Flor», fikk tildelt den danske, militære tittelen dannebrogsmann. Han deltok på en framifrå måte i kampene mot Sverige i Østfold 1807–14. Det står en bauta på Hegra kirkegård over ham. Hans danske artillerisabel fra 1802 er fortsatt i Storflor-slekta.

Peder var med bl.a. i grenseslaget ved Rødenes i Østfold. Han skal ha vært uvanlig modig og foretaksom. I Rolfsens lesebok, som ble brukt på folkeskolen på 1900-tallet, stod det at han gikk i spissen for soldatene og ropte: «Kom nå gutter, så skal vi renske skogen (for svensker)!»

I "1808 Dreyer på stubben" skriver forfatteren Hans Olav Løkken: «Etter slaget i Trangen, ble Flor med inn i Sverige og tok flere svensker til fange ved Midtskogen. Han var deretter med i kampene ved Lund og Øyebru, hvor han løp foran sin avdeling og stormet de svenske stillingene. For dette mottok han Dannebrogskorset. Peder Olsen Flor var ikke særlig blid på svensker. Da han satt som kårkaill på Kringen måtte de roe ham ned dersom det kom svensker forbi. Han ville gå løs på dem med bare nevene.»

Peder Flor var sønn av «Halt-Ola» i den gamle Storflor-slekta som eide Storflor fram til vår slekt fra Kilneset tok over Storflor i 1781. Peder var i nær slekt med oss som kom fra Kilneset. Han var sønnesønns sønnesønn av Storflors eier Håkon Torsteinsen Floren (f. 1643) og kona Beret Pedersdatter Bjørngård (1651–1742). Både han og den nye Storflor-slekta fra Kilneset stammer ned fra dette ekteparet i den gamle Storflor-slekta. Slektskapet skyldes at ekteparets datter Ingeborg (f. 1688) giftet seg med Arnt Johnsen Kilnes.

Stortingsmann Ole O. Teslien (f. ca. 1770) – vår nære slektning
Ole O. Teslien (f. ca. 1770 på Røros) vart valgt til stortingsmann for Søndre Trondhjems amt i 1818 – i det første valget til Stortinget. Han var medlem av stortingsdeputasjonen ved Carl Johans kroning samme år og fikk som sådan kroningsmedaljen i sølv. Hans fødenavn var Ole Olsen Bakken (også kalt Bak eller Ormhaug).

Ole O. Teslien var brorsønn til faren til Ingeborg Eriksdatter Bakken Teslien (f. 1785 på Røros) – oldemor til Elen Storflor (f. 1881, Frøset på Byneset).

Da Ingeborgs far – Erik Mikkelsen Bakken (f. 1752) døde 37 år gammel – giftet enka Maritte Jakobsdatter Kuraasen (f. 1761 på Røros) seg i 1794 med sin enkemanns brorsønn, lærer Ole Olsen Bakken. Dermed ble Ole Olsen Bakken også Ingeborg Eriksdatter Bakkens stefar.

Ole Olsen Bakken og Maritte Jakobsdatter flyttet i 1802 med den 17 år gamle datteren Ingeborg Eriksdatter (og trolig hennes yngre søsken Marit Eriksdatter, Ole Olsen og Elen Olsdatter) til garden Tesli på Strinda ved Trondheim. Ole, som kjøpte denne garden, tok etternavnet Teslien.

Ingeborg Eriksdatter Bakken Teslien vart gift med gardbrukersønn Knud Larssen Rye, f. 1771 på Byneset ved Trondheim. Hennes datterdatter ble gift med gardmann Ole Gudmundsen Frøseth (f. 1852) på Byneset.

Nedre Teslis våningshus er ei lang trønderlån i tømmer bygd 1688–1693. Bygningen stod ferdig i 1693. I følge dagens eier (per 2011), Jon Forbord, er den Trondheims eldste trebygning, med unntak av ei plankebu ved skysstasjonen på Ranheim. Da general Armfeldt ankom Strinda med sin karolinhær i 1717 for å innta Trondheim, tok han Nedre Teslis 24 år gamle, staselige våningshus som sitt hovedkvarter den fra 6. november. Noen dager seinere oppgav han å innta byen. Under tilbakemarsjen til Sverige ett år etter – ved årsskiftet 1718/1719 – frøs 3000 karolinere i hjel da de skulle ta seg over tydalsfjella til Sverige.

Martin Rønne (1861-1932) – polutforsker – vår slektning?
Portrettbilde, klikk HER...
Martin Rønne og Roald Amundsen på Fram, Sørpolen 1910
Roald Amundsen ser på Martin Rønne som
syr på maskin. Over dem var det trukket solseil som sørget for at alle hundene lå i skyggen på reisen til Antarktis. Norge-Antarktis, 1910. Fotograf: ukjent/Eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1105.
Gjengitt med tillatelse fra Nasjonalbiblioteket i forbindelse med Nansen- og Amundsenåret 2011
.

Martin Rønne er etterkommer av den første kjente Prytz i gruvesamfunnene i området Kvikne–Røros: Johann Prysser (f. ca. 1600).

Nyere slektsforskning (per 2013) tyder på at Storflor-slekta ikke stammer direkte ned fra Johann slik slektsforskere trodde tidligere, men vi vet nå at Storflor-slekta stammer ned fra en kollega (og slektning?) av ham ved navn Jacob Anderssen Prytz. Inntil videre må et eventuelt slektskap mellom Storflor-slekta og Martin Rønne anses som uavklart.

Den 12. desember 1911 ble Roald Amundsen første menneske som satte sin fot på Sydpolen. Med på ekspedisjonen var Martin Rønne, som i likhet med Elen Storflor (f. Frøseth) stammer ned fra Prytz på Kvikne og Røros. Martin Rønne var seilmaker. Rønne ble på Fram mens Roald Amundsen med tre av de andre ekspedisjonsdeltakerne tok seg fram til polpunktet, hvor de etterlot seg et telt som Martin Rønne hadde sydd. Robert F. Scott og hans menn fant teltet da de kom til polpunktet en måned senere. Også Martins sønn Finn Rønne ble en kjent polarutforsker.

Anerekka fra Johann Prysser (f. ca. 1600) er Anders Joensen Prytz - Elias Andersen Prytz - Maren Eliasdtr. Prytz - Even Svendsen Schmiedeknecht - Maren Jørgine Evensdtr. Schmiedeknecht - Peter Edward Rønne - Martin Rønne (4. tippoldebarn av Johann Prysser).

Mer stoff om Martin Rønne:
Frammuseet på Bygdøy, klikk HER...
Ronne Family Antarctic Explorers, klikk HER...

Torolf Prytz (1858–1938) – statsråd – vår slektning?
Minister i Industriforsyningsdepartementet i Gunnar Knudsens 2. regjering. Etterkommer av Elias Andersen Prytz (1694-1759), antatt barnebarn eller oldebarn av Johann Prysser. Dette er den greina av Prytz-slekta fra Kvikne–Røros som ble inngiftet i Thostrup-familien i Oslo (gullsmedimperiet).

Torolf Prytz er etterkommer av den første kjente Prytz i gruvesamfunnene i området Kvikne–Røros: Johann Prysser (f. ca. 1600).

Nyere slektsforskning (per 2013) tyder på at Storflor-slekta ikke stammer direkte ned fra Johann slik slektsforskere trodde tidligere, men vi vet nå at Storflor-slekta stammer ned fra en kollega (og slektning?) av ham ved navn Jacob Anderssen Prytz. Inntil videre må et eventuelt slektskap mellom Storflor-slekta og Torolf Prytz anses som uavklart.

Frederik Prytz (1878–1945) – statsråd – vår slektning?
Anton Frederik Winther Jakhelln Prytz var godseier på Storforna. Fylkesmann i Sør-Trøndelag. Finansminister i Vidkun Quislings regjering 1942–1945. Døde av sykdom like før freden i 1945. Etterkommer av Elias Prytz, som antas å ha vært sønn av Johann Prysser (f. ca. 1600) på Kvikne.

Frederik Prytz er etterkommer av den første kjente Prytz i gruvesamfunnene i området Kvikne–Røros: Johann Prysser (f. ca. 1600).

Nyere slektsforskning (per 2013) tyder på at Storflor-slekta ikke stammer direkte ned fra Johann slik slektsforskere trodde tidligere, men vi vet nå at Storflor-slekta stammer ned fra en kollega (og slektning?) av ham ved navn Jacob Anderssen Prytz. Inntil videre må et eventuelt slektskap mellom Storflor-slekta og Frederik Prytz anses som uavklart.


STARTSIDE