Forfedre og slekt på Reinåen, Meråker

Beret L. Renå (f. 1842) kom fra garden Reinåen i Meråker. Hun gifta seg i 1868 med John O. Floren (f. 1840), gardmann på Utistu Storflor i Hegra.

Reinåa gard i Meråker, Nord-Trøndelag
Reinåa, 2004

Lats Nilssen Renaa f. 1817
Tegning av Lars Nilssen Renaa (f. 1817), Josef Storflors oldefar.
Tegningen er levert av Josef Storflor, 2004


Tegning av ung pike som viser enten
Kirsti Tomasdatter Funtaunet (1818–1889), gift med Lars N. Renaa (1817-1911)
eller deres datter
Beret Larsdatter Renå (1842–1912), gift med John Storfloren (1840–1924). Beret var Josef Storflors oldemor.
Tegningen er levert av Ingun Dahlin og Bjarte Sæter, som i fellesskap tegnet den av originaltegningen, som var i Ruth Hedenstads eie.
Originalen ble tegnet av en engelsk lady som sammen med sin mann bodde på Reinåen i forbindelse med laksefiske.

Beret Larsdatter Storflors slekt på Reinåen
Foreldre: Lars Nilssen Renaa (f. 1817, d. 14.5.1911) gift 1841 med Kirsti Thomasdatter Funtaunet (f. 1818, d. 1889). Barn:

Beret (f. 1842, d. 8.4.1912), gift med John O. Storfloren (f. 11.8.1840, d. 25.6.1924), som var gardbruker på Storflor i Flora. Også kortformen Floren er brukt på John som etternavn.

Nils (f. 4.2.1845, d. 29.1.1946) Neste bruker på Reinåen. Nils ble en gammel mann. I kirkeboka for Øvre Stjørdal står det at han ble født 4.2.1845 og døpt 15.3.1845. I bygdeboka for Meråker oppgis dødsdatoen til 29.1.1946. Dermed manglet Nils seks dager på å bli 101 år gammel.

Brynhild (f. 1854), gift med O. G. Brende. Utvandret til U.S.A. 1881. Barn: Nils, f. 1877 (hennes sønn med Ingebrigt Johnsen Folstad, f. 1856, Støren)

Thomas (f. 1862). Ugift. Bosatt på Reinåen. De siste åra av sitt liv bodde Thomas på Storflor hos sin søster Berets familie.

Da jeg var lita jente i midten 1920-åra var jeg ofte på besøk hos min farmors bror, Nils Renå, på Reinåen. Kirsti og Nils hadde tre døtre, men ingen av dem vart gift. Det vart ingen barnebarn, og jeg var nok ekstra velkommen av den grunn. Når jeg overnatta hos dem, fikk jeg skinnfell både under og over meg. Den under meg vart kalla «puinnfeill». Fellen oppå meg vart bretta rundt føttene i ei fotbukt som vart kalla «feillbokta». Denne fellen hadde et øvre lag av åkle slik som heime på Storflor.
Johanne Storflor Sæter, 2009

Reinåa gård innlosjerte i siste halvdel av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet prominente laksefiskere, særlig fra England. De bodde i Engelskstuggu på Reinåen og fisket i Stjørdalselva. Nils Renå var roer for dem. Han ble buden til gjenvisitt til England og reiste på besøk dit. Engelskstuggu på Reinåen er i dag museum.
Johanne Storflor Sæter, 2009

De to siste generasjonene på Reinåen

Tomas Renå (bror av Nils), Kristine Renå, Kirk (Lord Estcourts tjener), Julie Renå, Nils Renå, Marie Renå. Fotografert i 1900.
Fra venstre: Tomas Renå (bror av Nils), Kristine Renå, Kirk (Lord Estcourts tjener), Julie Renå, Nils Renå, Marie Renå. Fotografert i 1900. Fotograf Aune, Trondhjem. Bildet er levert av Elise og Nils Flormælen.

Nils Larssen Renå (f. 4.2.1845, d. 29.1.1946) giftet med Kirsti Sofie Johannesdatter Nygaard (f. 1851, d. 18.1.1925). Han var siste mannlige bruker på Reinåen. De tre døtrene drev gården etter ham. Kirsti og Nils' barn:

1. Julie Bergitte (f. 1873, d. 14.6. 1961). Ugift

2. Kristine (f. 1875, d. 28.5.1956). Ugift

3. Gjertrud Maria (f. 1888, d. 11.7.1977). Ugift

Nyere minner fra Reinåen
Slekta vår bor ikke på Reinåen lenger, men vi har ikke glemt Reinåa, forfedrene og laksen i elva for det. Vi kommer fortsatt på besøk.

Ole J. Storflor med laks på 13 kg tatt på flue i Home Pool, Renå, 23.6.2012.
Ole J. Storflor (oldebarn av Beret Renå) med Engelskstuggu i bakgrunnen. Laksen tok han 23.6.2012 på flue i Home Pool, en laksehøl like ved garden. Laksen var 13 kg, og 106 cm lang. Meraker Brug har fått laget modell av laksen. Modellen er malt av Ove Øverkil, som også er tredje generasjons etterkommer av Beret Renå.

Laksen på bildet er ingen rekordlaks, men en 13 kilos sølvblank laks er spennende nok til å bli husket resten av livet.

Oles bror, Trygve Storflor, tok en 16 kilos laks på Reinåen noen år tidligere, og han var en gang sterkt medvirkende til at en av gjestene kunne lande en rekordlaks på 20,1 kg. Trygve Storflor har vært klepper/lakseguide på Reinåen i over 20 år (per 2013) og på denne måten assistert fiskere her, både norske og utenlandske. Lakseguide er dagens tittel på gamle dagers klepper og mer i samsvar med dagens «catch and release», hvor formålet er å sette ut igjen gyteferdig laks, særlig på slutten av sesongen.