Slektsstevnet 2004


Stevnedeltakerne samlet på Storflor 8. aug. 2004. Foto: Jon Arne Storflor Sæter

Det første slektsstevnet etter Elen og Ole Storflor ble avholdt i Stjørdal 7.–8. august 2004. 108 personer – fra fire generasjoner – deltok. Deltakerliste

Lørdag 7. august 2004

Kl. 1100. Registrering og selvbetjent bevertning (pølser og brød).

Kl. 1200. Stjørdal Bedehus
Åpningssamvær ledet av Ole Storflor.
Presentasjon av slektsgreinene.
Ragnar Flormælen fortalte gamle historier fra Storflor og presenterte slektsheftet han hadde utarbeidet til stevnet.
Filmvisning fra Johanne og Arne Sæters bryllup på Storflor i 1947.
Steinar G. Karlsen viste video fra nedsettelse av minnestein på den gamle gravhaugen Josef har funnet vest for gården.
Jon Arne Storflor Sæter viste noen gamle lysbildeglimt fra Storflor og Josefs søskenflokk som flyttet ut.
Konkurranse for store og små med finurlige spørsmål om alt fra bragder til utskeielser i slekta.
Utstilling av antikviteter fra Storflor, malerier av Ruth Hedenstad, Johanne Storflor Sæter, Arne Sæter og Ove Øverkil, kunsthåndverk ved Ingun Dahlin, naturfotografier ved Jon Arne Storflor Sæter og lærarbeider ved Nils Arne Flormælen.

Kl. 1500. Fotballkamp på Forsvarets fotballbane mellom to fritt sammensatte Storflor-lag av stevnedeltakere. Rosenborgs Øyvind Storflor var dommer. Resultatet ble 2:2. Ethvert rent Storflor-lag i fotball vil selvfølgelig være uslåelig, og det er forståelig at kampen måtte ende uavgjort...

Kl. 1700. Middag på Stjørdal Bedehus. Innherredssodd og sviskegrøt.

Kl. 1900. Festsamvær på Stjørdal Bedehus
Samværet ble ledet av Per Fuldseth og Trygve Storflor. Sang og musikk bl.a. av Kristin Solheim og husorkesteret, som bestod av John Morten Storflor (piano, synth), Ole Storflor (kontrabass), Ove Øverkil (trekkspill), Bjarte Sæter (solist), og Trygve Storflor og Per Kristian Heitmann (gitar).
Josef Storflor sang Flora-sangen til stor applaus.

Søndag 8. august 2004

Kl. 1015. Buss fra Stjørdal Bedehus til Floren kapell. Sjåfør Kirsten Øverkil. Per Fuldseth guidet passasjerene i bussen.

Kl. 1100 Slektsmesse, Floren kapell, med sokneprest Torgils Aurdal. Tekstleser: Vegard Sundet. Organist: John Morten Storflor. Slektsmesseregi, sang og musikk: Bjarte Sæter. Sanginnslag av Tonje Dahlin Sæter, Live Løberg Sæter og Eldbjørg Sæter Aurdal. Søskenflokken Josef, Johanne, Ruth og Elise sang gamle sanger som ble flittig brukt på Storflor.
Lystenning med representanter fra hver slektsgrein.
Prosesjon av barn med markblomster inn og ut av kirka.
Samling ved gravstedet til Elen og Ole J. Storflor, og deretter familievis ved de andre gravstedene.

Kl. 1200. Busstur oppover dalen til Renå gård. Bussguide Trygve Storflor fortalte om slekt, historie og fiske før og nå. Bussen gikk deretter til Storflor.

Samling tunet på Storflor. Omvisning i hus, stabbur og hage. En enkel forfriskning ble servert på tunet. Slektsdeltakerbilde ble fotogafert. Tradisjonsrik lek på tunet. Slektstre ble plantet på vestsida av våningshuset. Treet ble plantet i fellesskap av 6., 7., 8. og 9. storflorgenerasjon representert ved Josef, Ole, John Morten og Ole Magnus.

Kl. 1330. Floren Bedehus – Misjonsstasjonen
Kirkekaffe/avslutningssamvær, ledet av Eldbjørg Sæter Aurdal.
Husorkesteret deltok.
Eldbjørg Sæter Aurdal intervjuet Ruth Hedenstad og Johanne Storflor Sæter om gamle dager på Storflor.
Kirsten Hedenstad formidlet minner fra somrer på Storflor i barndoms år.
Slektsnotatet «Vår slekt på Storfloren gjennom 400 år», forfattet av Josef Storflor, ble opplest av Helge Storflor. Du kan laste ned hele dokumentet under kapitlet «Artikler».
Avslutning.

Kl. 1530. Bussretur til Stjørdal.

Stevnekomité
Ole Storflor (leder), Eldbjørg Sæter Aurdal (initiativtaker), Ragnar Flormælen, Ove Øverkil, Per Fuldseth, Trygve Storflor, Bjarte Sæter og Jon Arne Storflor Sæter.

Bilder fra slektsstevnet
En CD med flere hundre høyoppløselige bilder fotografert av Eldbjørg Sæter Aurdal, Arne og Live Løberg Sæter og Jon Arne Storflor Sæter ble jula 2004 sendt til én person i hver slektsgren for videre spredning til interesserte. CD-en er sendt Eli Fuldseth, Lars Øverkil, Ragnar Flormælen, Randi Hedenstad Karlsen, Jon Arne Storflor Sæter og Ole Storflor. Vi rakk ikke å få med deltakerbildet på CD-en, men det fås høyoppløselig ved henvendelse til Jon Arne.

Jon Arne Storflor Sæter, 2004