Ragnhild Løberg og Odd Jostein Sæter

 

Ragnhild Marie Løberg (f. 28.5.1953, Gjerpen i Skien) og Odd Jostein Sæter (f. 11.11.1948, Trondheim) har heimen sin på Nordberg i Oslo. Odd Jostein er politisk rådgiver i Kristelig Folkepartis stortingsgruppe. Ragnhild Løberg er farmasøyt og har det meste av livet arbeidet i private firmaer med utvikling av medisiner. Ragnhild vokste opp i Gjerpen i Skien kommune, Telemark.

Odd Jostein er politisk rådgiver i Kristelig Folkepartis stortingsgruppe. Han er cand.mag. med statsvitenskap, sosiologi og filosofi fra Universitetet i Oslo 1974, hovedfagkurs i statsvitenskap 1977. Konsulent i Mellomkirkelig Råd for Den norske Kirke 1980–83. Lærer ved Agder Distriktshøgskoles U-landsstudium 1982–83. Lærer ved Agder Distriktshøgskoles U-landsstudium 1982–83. Statssekretær for utviklingshjelp 1983-86. Gruppesekretær for Kristelig Folkepartis stortingsgruppe fra 1986. Formann i Kristelig Folkepartis utenrikspolitiske utvalg 1986–88. Medlem av Kristelig Folkepartis Europa-utvalg fra 1989. Medlem og senere leder av Freds- og Solidaritetsutvalget, Nordberg Menighet av Den norske Kirke fra 1986. Styremedlem i Idégruppen av Nord–Sør fra 1986. Styremedlem ved Diakonhjemmets Internasjonale Senter fra 1987. Statssekretær i Departementet for utviklingshjelp 1983–1986. Statssekretær ved Statsministerens kontor 1997–2000 og 2001–2005. Spesialrådgiver for utenriks- og forsvarssaker ved Kristelig Folkepartis stortingsgruppe fra 2000. Han har forfattet flere bøker og har redigert Kristelig Folkepartis historie 1933–1983, som har tittelen «Samling om verdier».

Barn:

1) Arne Løberg Sæter (f. 13.8.1981, Oslo), lege. Jobber ved DIPS, et firma som lager elektronisk journalsystem for helsevesenet, Oslo.
2) Live Marie Løberg Sæter (f. 25.11.1983, Oslo), turnuslege 2013–aug. 2014, Oslo. Gift med Johannes Bolstad (f. 18.4.1982), biolog. Barn: Ingeborg Bolstad Løberg (f. 14.7.2012). Familien er bosatt i Oslo.
3) Sondre Løberg Sæter (f. 21.10.1988, Oslo), sivilingeniør
. Jobber med IT i Politiet, Oslo.


FORRIGE GENERASJON

STARTSIDE (SÆTER-SLEKTAS NETTSTED)