Midtgarden på Setergarden
Av Jon Arne Storflor Sæter


Midtgarden. Bilde hentet fra Bygdeboka

Setergarden ved Surnadalsøra på Nordmøre er i dag ei grend bestående av flere garder, bl.a. Midtgarden. De første skriftlige kilder om Midtgarden skriver seg fra 1600-tallet.

Anders Gullikson Bævre (f. 1730, d. 1799)
Vår slekt kom til Setergarden da Anders Gullikson Bævre (f. 1730) fra Utistua på Bøvra kjøpte Midtgarden på Setergarden i 1757 eller et av de følgende åra. Anders var gift med Ragnhild Larsdotter Berset (f. 1730). De tok etternavnet Sæther.

Slektsgreina til Anders Gullikson Bævre har adelig opphav som kan spores tilbake til adelsslekta Aspa på Aspa i Tingvoll. Anders Gullikson Bævres forfedre finner du presentert i kapitlet om garden Bøvra.

I Gards- og ættesoge for Surnadal, bind 2, s. 529, er det gjengitt noen historier om Anders Gullikson Sæther: «Tingbøkene har eit par hendingar....».

Gullik Andersson Sæther (f. 1758, d. 1843)
Sønnen Gullik Andersson Sæther (f. 1758) fikk skjøte på garden den 5. juli i 1793 og tok over garden etter foreldrene. Han var gift med Ane Eisteinsdotter Heggset (f. 1755, d. 1811) fra Oppistua på Heggset.

Anders Gullikson Sæther (f. 1784, d. 1863)
Neste gardbruker ble Anders Gullikson Sæther (f. 1784), gift 1814 med Brit Jonsdotter Øyan (f. 1790) fra Bortistua på Ranes. Anders fikk skjøte på garden i 1814. Anders var med i krigen som marinesoldat i 1807. I følge Gards- og ættesoge for Surnadal, utgave fra1980, er ei av kanonkulene han hadde med seg heim, ennå på garden. Eieren av Midtgarden (per 2011), Egil Sæther, har ikke sett noe til denne kula, så det er uvisst hvor den befinner seg. Kanskje forsvant den fra gården da inventaret på Midtgarden gikk på auksjon ved årtusenskiftet.

I 1847 ble den del av Midtgarden som fikk navnet Kringla skilt ut fra Midtgarden og solgt til svigersønnen Tore Olson Vassend. Det som var igjen av Midtgarden, ble i 1856 delt i to like store bruk mellom sønnene Lars Andersson (f. 1817) og Anders Andersson (f. 1826). Lars, som var jordkaren, fikk den delen som kom til å bli kalla Matstua. Anders (f. 1826) fikk det gamle våningshuset og den halvdelen av garden som var igjen av Midtgarden.

Det er Lars Andersson Sæther vi vil følge videre. Her finner du kapitlet om Lars og hans etterkommere i Matstua...


TIL VÅRE FORFEDRE PÅ BØVRA

TIL ETTERKOMMERNE I MATSTUA

STARTSIDE