Ingeborg og Anders Sæther
Sist oppdatert 1.7.2014

 


T.v.: Anders L. Sæther i miltær uniform. Bilde levert av Per Sæter 2013
T.h.: Ingeborg P. Sæther med to av barna.
Bilde levert av Per Sæter 2013

Anders L. Sæther (f. 1849, d. 1920) vokste opp i Matstua på Setergarden. Anders ble skomaker av yrke. Han gifta seg i 1880 med Ingeborg Pedersdatter Svean (Sveen), f. 1857, d. 1937, fra Øyabakken på Svean. Ingeborg og Anders Sæther hadde heimen Brubakken på Surnadalsøra. Det gamle navnet på denne heimen var Brua, som skyldtes at disse bygningene stod nærmest Ørabrua før baker O. Sandnes bygde like østafor. Etter Øra-brannen i 1938 ble de nye husa bygd sammen med Sandnes-husa, som ble kalt Elvebakken.

Anders L. Sæther var grensevakt ved Storlien i 1905 (kilde: sønnesønn Per Sæter, 2013). Per har ikke kjennskap til noe skriftlig bevis i slekta i form av postkort, brev eller liknende som dokumenterer farfarens grensevakttjeneste. Alle grensevakter fikk en minnemynt i form av en 2-krone illustrert med en kavalerisabel sammenstilt med to korslagte gevær, se bilde. Myntene ble preget i 1906 og 1907. Det finnes fortsatt en slik minnemynt i slekta. Per Sæter sporet den i 2013/2014 opp hos Solfrid Bævre på Lesja. Solfrid opplyste at hun fikk den av sin far, Olaf. Det er grunn til å tro at han fikk den fra sin mor, Margrete, som var datter av Anders L. Sæther.

I året for grensevakttjenesten (1905) fylte Anders Sæther 55 år, en alder som nok bare befal hadde. (Anders' seks år yngre bror, Jo, skal også ha vært grensevakt samme sted i 1905, men minnemynt eller skriftlig bevis for deltakelse er ikke påvist.)

Alle eller de fleste av barna til Ingeborg og Anders gikk over til å skrive etternavnet uten "h". Vi vet med sikkerhet at iallfall deres sønn Olaf gjorde det. I oversikten nedenfor har vi valgt å skrive etternavna uten "h" på hele søskenflokken.

Ingeborg og Anders fikk ni barn:

1) Peder Sæter (f. 23.9.1878). Peder bodde i mange år på Vassensetra i Søyadalen, men fikk senere egen heim ved Stormyra oppe i Modalane. Peder gifta seg 1908 i Tingvoll med Maria Hallvardsdatter Sæterli. De fikk sønnen Anders (f. 1908), som gifta seg med Maria Ingvaldsdatter Gjøvik. Maria og Anders Sæthers barn: Helge (f. 1952) og Ingeborg (f. 1953).

2) Randi Sæter (f. 1880), gift 1900 i Tingvoll med Anders Hansson Brevik. De hadde heimen Nyheim ved Bølset. Barn: 1) Hans (f. 1901), gift med Maret Jonsdatter Øye fra Surnadal 2) Ingvarda (f. 1905), gift med Ingar Maridal på Vestsmøla. Ingvarda og Ingar Maridal fikk sønnen Idar Arne (f. 1911), gift med 1. Beret Stølshaugen, gift med 2. Asbjørg Olafsdatter Svendsli. Barnløs.

3) Lars Sæter (f. 1883). Drukna i elva tre å gammel.

4) Kristine Sæter (f. 1884), gift med Edvard Kamsvåg fra Straumsnes. Bosatt på Straumsnes. Barn: Hilmar, Arne, Idar, Sigurd, Erna, Rakel, Martin og Aslaug Lydia. Nettsida om Kristine og Edvard Kamsvåg og deres etterkommere finner du her.

5) Brit Sæter (f. 4.9.1885), gift med gardbruker Sigurd Vik på Gjøra, Sunndal. Barn: Peder Kristian (f. 1926), Åsmund (f. 1928) og Jorunn (f. 1931). Jorunn er lærer og gift med Arne Rød fra Halsa.

6) Lars Sæter (f. 22.10.1889), død ugift i 1956. Aktiv friidrettsmann.

7) Margrete Sæter (f. 6.3.1894), gift med Jo Olson Bævre, Kortøra. Nettsida om Margrete og Jo Bævre med etterkommere finner du her.

8) Olaf Sæter (f. 13.12.1896), gift med Olga Dalen (f. 24.10.1909) fra Frei. Olaf Andersson tok over barndomsheimen Brubakken sammen med sin søstersønn, Aksel Sæther. Olga og Olaf skrev etternavnet sitt uten "h". Olga og Olaf Sæter fikk to barn: Per og Aslak. Nettsida om Olga, Olaf og deres etterkommere finner du her.

9) Alfred Sæter (f. 22.4.1899, d. 1922), død ugift i Grong.


FORRIGE GENERASJON

STARTSIDE