Frøset østre, Byneset
©Strinda historielag

Frøset fra år 995

Oppsittere fra 1514

Slekta i nyere tid

Julen 1879

Prytz fra Røros

Prominenser

 

Frøset Østre
Slekts- og gårdshistorie

Ingeborg og Ole Frøseth med to barn
Ingeborg og Ole G. Frøseth,
med
barna Arnt og Elen ca. 1887

Med disse nettsidene om folket på Frøset Østre på Byneset i Trondheim
håper vi vår slekt kan bli bedre kjent med forfedrene og deres historie.

Undertegnedes tilknytning til Frøset er vår mormor, Elen Olsdatter Frøseth (f. 1881), som var datter av Ingeborg og Ole G. Frøseth. Elen giftet seg med Ole J. Storflor
og flyttet til hans gård i Flora, Stjørdal.

Hilsen
Bjarte Sæter
Sørbruv. 21 A, 7088 Heimdal Tel 41542682 E-post: bjasater@dahlin.no
Jon Arne Storflor Sæter
Egganv. 10, 7081 Sjetnmarka
Tel 92899044 E-post: jon.arne.sater@gmail.com

Sist oppdatert 22.4.2017