Austigard på Øyagardene
Av Jon Arne Storflor Sæter

 


Austigard på Øyagardene på 1900-tallet. Bilde hentet fra bygdaboka

Maret L. Øye, Surna
Maret Sæther (f. 10.4.1873, d. 3.1.1960)
Føde- og pikenavn: Maret L. Øye

Maret Larsdotter Sæther kom fra Austigard på Øyagardene, Surnadalsøra. Austigard vart fraskilt i 1866, og første bruker var Lars Olson Øye. Såvidt vi vet, bygde han ikke hus på garden. I følge Gards- og ættesoge for Surnadal delte han i 1871 garden i to like store deler. Den ene, Oppigarden, solgte han til Berau Erikson Ranes, og den andre til Maret L. Øyes far: Lars Sivertson Sande. Lars fikk skjøte i 1874. Husa Lars satte opp på Austigard kom fra plassen Solheimsøya. Om transporten av husa sier bygdeboka: «Dei vart lagt i flotte og flåtta nedover elva og ilandtekne austi mælen i Midtkvitla ein laurdagskveld, er det sagt.»

Margrete Andersdatter Grimsmo og Lars Sivertson Sande
Navn som gift: Margrete og Lars Øye

Lars Sifertson Sande Øye
Margrete Grimsmo Øye
Lars Sivertson Sande
Tok navnet Lars S. Øye (1843–1903)

Margrete Andersdatter Grimsmo
Tok navnet Margrete A. Øye
(1852–1897)

Lars Sivertson Sande (1843–1903) fra Utistua på Sande giftet seg i 1872 med Margrete Andersdatter Grimsmo (1852–1897) fra plassen Kroken under Grimsmo.

Margrete var søster til den legendariske industriherren Ingebrigt A. Grimsmo (1840–1927). Ingebrigts dagbok ble i 1990 utgitt i bokform. Bokas tittel: Oskeladd & Gründer – Livsminna til industrireisaren I. A. Grimsmo 1840–1927.

Far til Margrete var Anders S. Grimsmo, f. 1807 (fra Kroken under Grimsmoen), født Ellevset. Mor var Maret Tølløvsdatter Skei (Austermoan), f. 1812.

Far til Lars var Sivert J. Sande (1807–1890) fra Utistua på Sande. Mor var Maret Gjertsdatter Røv (1808–1889) fra Utistua på Røv. Maret stammer ned fra «storkaksen» på Utistu Røv, Ingebrigt Larsson Røv (f. 1647), som Kong Christian V av Danmark–Norge overnatta hos i 1685. Se mer om denne hendelsen lenger nede på sida.

Margrete og Lars Øyes barn:

1) Maret (f. 10.4.1873, d. 3.1.1960), gift med kjøpmann og blikkenslager John L. Sæther fra Matstua på Setergarden. Nettsida om Maret og John Sæther og deres etterkommere finner du her.

2) Sivert (f. 1878), gift 1904 med Gudrun Pederssdatter Bergheim fra Øverlandet på Øye. Sivert fikk skjøte på garden i 1903. I 1911 solgte han garden til sersjant Jo Olson Søyset fra Stangvika og kjøpte Utigarden på Kvennbøen. Gudrun og Sivert Øyes barn: Margrete (f. 1905), Lars (f. 1908), Peder (f. 1909), Ola (f. 1912), Gjertrud (f. 1914), Ingeborg (f. 1917), Maret (f. 1921) og Gunnvor (f. 1928). Mer om denne slekta finner du her.

3) Margrete (f. 1880), død ugift i Trondheim

4) Rannei (f. 1882), gift med sjåfør Peder Mo på Surnadalsøra. Rannei Øye og Peder Mo utvandret til Amerika (Rannei i 1911), hvor Rannei arbeidet i kantina ved Universitetet i Minneapolis og Peder som tømmerhogger. De kom tilbake i 1913 og slo seg ned på Surnadalsøra. Grunnen til at de reiste tilbake, kan vi bare spekulere i. Tømmerhogging var sesongbetont og gjerne ikke noe sikkert levebrød. Og ved å flytte tilbake til Norge, ville Peder ikke stå i fare for å bli utkalt til tjeneste i 1. verdenskrig. Rannei og Peder fikk tre barn: Olav (død i krybbedød), Ingebrigt (gift, bosatt på Røv i Surnadal) og Lars (gift med Ingeborg, f. 9.5.1925).

5) Anna (f. 1885), gift med Ola Olson Nordvik (f. 8.11.1880, Bortistua på Nordvik).
Barn: Margreta (f. 17.9.1922, d. 25.1.2017), gift med Ola Olausson Nordvik (f. 29.11.2021). Bosatt på Nordvik, Todalen i Surnadal. Barn: Bernt Ove (f. 28.9.1955, bosatt i Trondheim) og Anna Britt (bosatt i Surnadal).

6) Ingeborg (f. 1888), død 1892

7) Ingebrigt (f. 1892 el. 1893), utvandret i 1911 til Amerika. Gift med Gjertrud Skålvik, som hadde slekta si fra Skålvikfjord. De bosatte seg i Minneapolis i Minnesota. Gjertrud og Ingebrigt Oies barn: Helen, Myrtle (f. ca. 1920), Arthur og Margaret. Nettsida om Gjertrud og Ingebrigt Oie og deres etterkommere finner du her.

Kong Christian Vs besøk på Røv

Maret L. Øye stammer ned fra «storkaksen» i Utistua på Røv, Ingebrigt Larsson Røv (1647–1734), som Kong Christian V av Danmark–Norge losjerte hos i 1685.

Fra gammelt av var det tingsted på Utistua på Røv, og i Ingebrigt L. Røvs tid var det også gjestgiveri på garden. Da kong Christian V av Danmark–Norge reiste gjenom Surnadal i 1685, tok han inn hos Ingebrigt i Utistua på Røv med følget sitt. Historien på folkemunne i slekta vår om at folk i Røv-slekta er av dansk kongelig avstamming som et resultat av dette kongebesøket, er bare oppspinn. Det har Hans Hyldbakk forlengst fastslått etter å ha studert kirkebøkene.

Mumme-slekta

Ingebrigt L. Røv (1647–1734) var i sitt andre ekteskap gift med prestedatter Maren Elisabeth Gjertsdotter Mumme (f. 1674) fra Hemne. Bryllupet stod i 1704. Maret L. Øye er etterkommer etter disse to. Det har lyktes redaksjonen i Sæter-slektas nettsted å føre stamtavle fra Maren Elisabeth Gjertsdotter Mumme tilbake til adelsslekta på Aspa i Tingvoll kommune.

 

STARTSIDE