Jorunn og Ove Løseth


Jorunn og Ove (Bilde levert av Ove)

Jorunn (f. 24.5.1924, Surna, d. 2002) og Ove Larsson Løseth (f. 16.6.1915, Rindal, d. 1.7.2007) bodde først i tomannsbolig i Kattagrenda på Surnadalsøra med Jorunns far, Ingebrigt Aasbø. Familien flyttet i 1965 inn i egen enebolig de bygde på Trøan. Eiendommen kjøpte de av Matstua på Setergarden. Husa står omtrent på samme tuftene som den gamle plassen Trøan. Ingebrigt Aasbø flyttet sammen med dem til den nye heimen.

Ove ble født i Rindal. Slekta hadde gården Langholten i Løsetgrenda. Da Ove var fire år, flyttet hans familie til Surnadal, hvor Oves far kjøpte og tok over sagbruket på Follerø.

Jorunns pikenavn var Aasbø, og hun vokste opp i Kattagrenda på Surnadalsøra. Hun arbeidet først på telegrafstasjonen på Surnadalsøra. Hennes mor døde tidlig, og Jorunn sluttet i jobben for å ta seg av sin familie – bl.a. fordi hennes yngste bror, Magnar, var bare var tolv år. Ove arbeidet først på Follerø Bruk. Etter at han giftet seg inn i Aasbø-slekta, startet han i I & M Aasbø AS. Senere ble Ove ansatt i Nordmøre Landbruksforretning, som i dag er kjent under navnet Felleskjøpet. Barn:

1) Lars (f. 18.4.1950). Gift med Birgit Krokli (f. 3.2.1954) fra Kroklia på Vågland, Taknes i Halsa). Birgit og Lars Løseth bor i Surnadal. Lars startet opp som tenåring med egen kolonial og ble etter hvert eier og medeier i en rekke butikker. Etter hvert var han i hovedsak i eiendomsbransjen, blant annet som medeier og daglig leder i kjøpesenterselskapet Amfi Eiendom ASA, som han var med og bygget opp. Birgit har arbeidet i Amfi. I dag har hun ansvaret for andre eiendomsselskaper som familien er eier av. Familien er bosatt i Surnadal. Barn: Lars Ove (f. 8.5.1992).

2) Ingebrigt (f. 6.7.1951). Bilforhandler (Subaru) og bonde. Gift med Åse Aune (f. 10.6. 1957) fra Aune i Rindal. Åse Aune er lærer. Åse og Ingebrigt tok i 2001 over slektsgarden Oppistu Aune, som Åses foreldre tidligere drev sammen med farens bror, Peder Sverre Aune. Familien er bosatt i Rindal. Barn: Jorunn Marit (f. 15.12.1982), Guri (f. 11.7.1985), Jørgen (f. 24.5.1988) og Stine (f. 5.4.1991).

3) Rannveig (f. 11.11.1956). Rannveig Hauge arbeider som sekretær. Gift med Svein Oddvar Hauge (f. 10.2.1956 ), født i Lånke i Stjørdal, oppvokst på Tyholt i Trondheim. Svein er ansatt i Norges Statsbaner. Familien er bosatt i Trondheim. Barn: Ole Martin (f. 7.9.1981), Ragnhild (f. 8.6.1983) og Annette Lill (f. 4.12.1991).

4) Grete (f. 9.4.1962). Grete Lilleberg er sykepleier. Gift med Aage Lilleberg (f. 19.7.1961, Lillehammer). Aage er daglig leder i Mattis Lilleberg AS og Berendsohn AS. Familien er bosatt på Byåsen i Trondheim. Barn: Edle (f. 12.3.1987), Amalie (f. 6.1.1992) og Severin (f. 8.6.1994).


Ove Løseth på kontoret på Follerø Bruk, 1947. Foto: Olav Torvik


Jorunn Aasbø og Ove Løseth ved Oves Opel i Kattagrenda før de giftet seg. (Bilde levert av Ove)

Det var mye blåbær i skogen en av de siste somrene før Jorunn og Ove giftet seg, og Jorunns mataukbevisste mormor, Maret Sæther, betrodde seg oppgitt til sin slektning Aage Grimsmo: «Eg ferstår ikkje korleis det skal gå med ho Jorunn Aasbø – ho e’ samen med ‘n Ove kvar helg og let bera stå på skogja!» (Ref. Ove Løseth, 2003)

Når oldemor Maret Sæther på sine gamle dager skulle gå seg en tur til Kattagrenda, var det Brit Vaseng som fulgte henne dit. Lars Løseth var da i 5-6 årsalderen, og han fikk som regel jobben med å følge henne heim att. Maret var dårlig til beins og støttet seg til Lars' skulder som stav. Hun kleip så hardt til rundt skuldra at gutten måtte bite sammen tennene for å holde ut. Maret satte pris på at Lars stilte opp for henne. En dag ba hun ham heim, og som takk for hjelpa fikk Lars et bilde av Jesus som knelte og bad i Getsemane. På baksida var det festa en femkrone. Det var mye penger den gangen. Til sammenlikning fikk Ingebrigt Aasbø og Ingebrigt Løseth henholdsvis 2 øre og 5 øra for å legge opp ved for henne. (Ref. Lars Løseth, 2009)

Surna
Seks søskenbarn, ca. 1960. Foran: Rannveig Løseth og Randi Aasbø. 2. rekke: Lars Løseth, Ingebrigt «Neafær» Aasbø, Halvdan Aasbø og Ingebrigt «Åvafær» Løseth. Bak: Jorunn Løseth, Inger Johanne Aasbø og Lucie Aasbø. (Bilde levert av Inger Johanne Aasbø)

Ingebrigtene «Åvafær» og «Neafær»
De to jevnaldra søskenbarna med navn Ingebrigt som bodde bare noen meter unna hverandre, den ene inntil vegen på øversida av vegen og den andre klistra inntil vegen på nersida, var begge oppkalt etter bestefar Ingebrigt Aasbø. Dette var som skapt for misforståelser. Derfor ble guttene kalt Ingebrigt «Åvafær» og Ingebrigt «Neafær». Hvis en person som ropte etter en av dem hadde det travelt eller var sinna, ble gjerne bare kortformene «Åvafær» og «Neafær» brukt på guttene.


Første bilen på Torvik etter at vegen kom: Oves folkevogn.
(Bilde levert av Ove Løseth)


Jorunn og Ove med barna Grethe, Ingebrigt, Lars og Rannveig. BIldet er fra konfirmasjonen til Ole Martin Hauge. (Bilde levert av Lars Løseth)

Denne nettsiden er sist oppdatert i 2007

FORRIGE GENERASJON

STARTSIDE