Storflor – en introduksjon

Utistu Storflor ca. 1906
Bilde hentet fra boka «Norwegian anglings and other sportings» av James Dowell
(forlag: J.A. Lumley & Dowell, Lumley House, London, 1907)

Navnet Floren betyr i følge professor Rygh en utvidelse av terrenget – i stasjonsområdet og ved Storflor-gårdene. En oldtidsgrav vest for Storflor beviser at det har bodd folk i bygda svært lenge. Det har vært mye ferdsel her, helt fra Olav Haraldson, som i 1027 stanset og drakk av kilden ved Kjelbergnes. Dit kom de ridende julekvelden helt nede fra Berre («Berri») ved Stjørdal for å bli helliget av vatnet, helt fram til 1750-årene.

Gården Storfloren på Flornes, gårdsnr. 333, bruksnr. 1, var før 1778 den største gården i Øvre Stjørdal (Hegra og Meråker). Storfloren er en av svært få garder i dalføret som aldri har ligget under noe kron- eller kirkegods, eller for å sitere Hegrasboka: «Garden har vori bondeodel så lenge som ein gjennom kjelder kan koma tilbake i tida».

Svartedauden 1349–50 tok livet av veldig mange. Det heter at etter 1350 var det bare ei jente fra Meådal som overlevde i Flora. Slik ble Storfloren ødegård i mange år.

Første bruker som er nevnt i skriftlige kilder, er John Frolen. Vi vet at han var bruker her 1557–1559.

Andre bruker vi har navn på, er en Lasse (Lars) som var bruker på gården 1610–23. Det står ikke i noen skriftlig kilde at han var eier. Lasse kom fra Leirfall i Hegra hvor kona til Ragnar Flormælen (sønn til min søster Elise) er fra.

Den tredje brukeren vi vet navnet på, er Torstein, som var bruker i 1592. Han fikk 7 riksdaler i bot i 1590 «ffor 2 Knifsting hand stack Bardo Mou (Moum)» (sitat fra bygdeboka). Dette er nok den gården i Stjørdal hvor Jo Moum, som jeg husker, var fra. Så kunne en jo brukt fantasien litt og antatt at Bardo hadde vært utpåkar på Storflor og blitt jagd av Torstein...

Vår slekt kom til Storflor fra gården Kilnes i Sona først i 1781: Ole Johnsen Kilnes (f. 1749, d. 1795), gift med Sollaug Østkil (f. 1753, d. 1827).

I 1612 kom hærfører Mønnikhoven og hans hollandske leiehær oppover dalen, brente de tre gårdene Storflor, Lilleflor og Hegset, og fór videre over fjella på sitt krigstokt for å ta Jemtland. Så måtte de bygge stue og uthus på nytt. Fjøset måtte være stort. I 1657 ble det betalt feskatt for 19 kyr, 4 hester, 10 sauer og 8 geiter. Så kan en tenke seg slåttonna. Alt ble slått med ljå, alle bakkene vest for gården og på sørsida av elva. På Våttmyra og på Halvardsletta sto det høystakker, høyet ble kjørt fram om vinteren. Tømmeret til husene ble saget på Sagsletta ved Mølska, helt tilbake til 1600-tallet. Kornet ble malt oppe i Bekkdalen. Jakt og fiske betød mye. I Svarthølen ble det fisket laks i 1535.

Ola Larsen Floren, f. 1737 («Halt-Ola») var siste bruker av hele Storfloren. Hans handikap var trolig årsak til at han solgte gården i 1778 og flyttet til Kjelbergnes. Skatter og avgifter tynget nok også Halt-Ola. Krigsskatt, tjenerskatt, skoskatt, prinsesseskatt. Folk på gården hadde også skyssplikt for øvrighetspersoner som skulle østover dalen, i all slags vær. Halt-Ola hadde 7 barn. Peder Flor, også kalt «Overjeger Flor», var en av dem. Han deltok på en framifrå måte i kampen mot svenskene i Østfold 1807–14. Hans sabel fra 1802 finnes fortsatt på gården. Peder Flor var dannebrogsmann. Det står en bauta på Hegra kirkegård over ham.

Det var Ola Ingstad som drev Storflor 1778–1781, altså ingen slektstilhørighet. Men her om dagen fant jeg ut i Hegrasboka 1 at hans mor kom fra Storflor, hun var fødd 1712 – Beret Pedersdatter Storflor, og da går det hele opp.

Hårde tider har de døyet, de som bodde her. Men våre tapre forfedre ga ikke opp. De startet på ny i håp og tro. Det gjør også nåværende eier av gården, John Morten Storflor (f. 27.5.1974), som er av åttende slektsledd.

Josef Storflor, 2004

Dagens eier av Utistu Storflor, John Morten Storflor, kona Anne Storflor,
og faren Ole J. Storflor. Fotografert ca. 2001. Foto: Helge Storflor

Besøkende på Storflor i 2003. Helge og Dag ankom i fly fra Oslo med Helges Cessna Birddog,som tidligere var et militært observasjonspost-fly. De resterende ankom i automobil. F.v.: Helge Storflor, Kirsten Hedenstad, Ruth Hedenstad, Josef Storflor, Johanne Storflor Sæter, Aud Bredeli Storflor og Dag Storflor. I bakgrunen ser vi Utistu Storflor, og helt til høyre skimtes Auststu Storflor. Foto: Eldbjørg Sæter Aurdal