De første bilene på Storflor

Ole J. Storflors andre bil – en Chevrolet – fotografert ved Flormoen. Fremst i bilen sitter på rekke og rad Storflor-søstrene Ingebjørg (ved rattet), Elise, Ruth og Birgit. Fotografert ved Flormoen i begynnelsen eller midten av 1930-åra. Bilde utlånt av Bjørn Øverkil.

 
Ole J. Storflors tredje bil – Overland Whippet 6 – i bygda omtalt som «Glashuset hans Ola Ustun». 1930-åra.
Den fjerde bilen på Storflor Opel Olympia – fotografert ved låvebrua på Storflor ca. 1937. Storsaga i bakgrunnen.


De første bilene

Far fikk sin første bil i 1920 og ble dermed den første bileieren i Flora. Det var en Ford. Det finnes trolig ikke noe bilde av den. Deretter kjøpte han Chevrolet, Overland Whippet 6, og til slutt Opel Olympia i 1937.

Far fikk drosjeoppdrag, f.eks. når folk skulle hentes på jernbanestasjonen på Flornes. Hver gang dette skjedde, skyndte jeg meg og stod ferdig påkledt i kåpe ved bilen i håp om å få bli med og åpne grinder. Som den første bileieren lærte far opp alle andre i bygda i kjørekunsten.

Jeg husker at vår Overland Whippet 6, som vi fikk ca. 1930, etter noen år ble solgt til lærer Arne Sten i Flora. Ettersom vegen gjennom bygda var så smal at det var vanskelig å finne steder å møte motgående biler, var Sten i begynnelsen så forsiktig at han gikk ut av bilen og så etter om det kom noen rundt de skarpeste svingene før han kjørte. 40 km/t var maksimal fart for biler på Floras grusveger. En gang lærer Sten skulle ut og kjøre med sin Overland Whippet, kom Otmar Brattås gående. Sten spurte om han ville sitte på. Otmar svarte: «Æ hi itj ti’a.»

Bruk av bil vinters tid var vanskelig de første åra på grunn av mangelfull brøyting. Den første tida ble det brukt to hester foran plogen som brøyta veg til jernbanestasjonen på Flornes. Hver dag måtte melka fram dit for å sendes med toget til Hegra meieri. Gårdene skifta på med å ha ansvaret for denne brøytinga og for melkekjøringa.

Jeg husker vi var på biltur til Trondheim. I 1920-åra var det ofte vanskelig å komme opp den bratte Saksvikbakken med de første av fars biler. Vi måtte av og til rygge ned og ta fart. Barna måtte ut for å skyve på bilen den siste kneiken.

Etter at det ble veg gjennom Trolla til Byneset kjørte vi bil til bestemor Berit Frøseth. Tidligere brukte mor og far båt fra Trondheim når de besøkte mors heimgard.

Under 2. verdenskrig krig 1940–45 ble alle privatbiler konfiskert av tyskerne. Far var framsynt nok til å legge en lapp i lomma på bildøra med sitt navn og adresse. Etter krigens slutt ble lappen i bilen funnet i Meråker, og vi fikk vår Opel Olympia tilbake.

Johanne Storflor Sæter, 2002

Elen, Josef og Ole J. Storflor på Oppdal i slutten av 1930-åra, fotografert av Johanne, på tur med familens Opel Olympia til mors bror Gudmund Frøseth i Ringelia, Søndre land ved Randsfjorden, og videre til Oslo.

Gudmund Frøset, var lærer i Søndre Land ved Randsfjorden. Jeg husker vi flere ganger kjørte bil til ham og tante Jakobi. De hadde en praktfull hage i Ringelia. Gudmund guidet oss gjennom rosehagen og fortalte oss de latinske navnene på roser som blomstret i de forskjelligste farger. På samme epletre podet han flere sorter epler. Ei grein kunne ha røde epler, mens ei anna hadde gule eller grønne. Den hagen glemmer jeg aldri.