Slektsrekka Odin–Harald Hårfagre–Toralde Sigurdson–Aspa–Mumme–Øye
Av Jon Arne Storflor Sæter

Slektstavla fra Odin og Harald Hårfagre til Maret L. Øye
Fra Odin foreligger det ei ættetavle til Maret L. Øye i Sæter-slekta på Surna, Nordmøre. Den går via den svensknorske ynglingeætta med norske konger som Harald Hårfagre og Håkon IV Håkonsson, videre til ridder og riksråd herr Toralde Sigurdsson på 1300-tallet, før den etter hvert havner på Øyagardene i Surnadal og deretter til Sæter-slekta på Surna gjennom Maret L. Øyes ekteskap med John L. Sæther.

For den i slekta som vil vite mer om hvert enkelt slektsledd fra Odin og fram til seg sjøl, henvises det til www.geni.com. I dette kapitlet på Sæter-slektas nettsted begrenser vi oss til å skrive litt om Toralde Sigurdson, som er Sæter-slektas inngangsbillett til ynglingeætta.

Deretter gjengir vi ei ubrutt slektsrekke fra Auden Torsteinsson Aspa, f. ca. 1520, som er felles forfader til både Maret og John L. Sæther. Den rekka som gjengis her fra Auden Torsteinsson, er den som går via presten Gjert Mumme i Hemne, videre om Ingebrigt L. Røv, f. 1647, og ender opp i Maret L. Øye (f. 1873) – kona til John L. Sæther – og deres ni barn på Surnadalsøra.

Toralde Sigurdsson
– ridder og riksråd på 1300-tallet

Foto: Arne Kvitrud

Toralde Sigurdssons adelige ætt ble kalt Smørhatt, oppkalt etter nettopp riksråd Toralde Sigurdsson, også kalt Toralde Smørhatt.

Våpenet til Toralde Sigurdsson hadde som motiv to kroner over en lilje. Han benyttet dette våpenet i hvert fall fra 1380, kanskje også tidligere (Kilde: Aspa-seminaret, utgitt av Adelsprosjektet i 1997, s. 43). Våpenet ovenfor er å finne i det danske riksarkivet, håndskriftssamlingen HSS 1, Terkel Klevenfeldt, pakke 68. I beskrivelsen av våpenet står det «uden nafn», men det var rimeligvis våpenet til Toralde Sigurdsson eller en i hans nærmeste slektskrets i følge Arne Kvitrud. Sammen med våpenet foreligger det et ark med noen flere opplysninger: «Ibid. No 79 findis dette samme dog at Kronerne eij findis i Skioldet, og at det skal være funden paa Fit.» I tillegg står det en opplysning om et liknende våpen som er uthogd på en stein på «Trundhiems kirke-gaard».

Fra Toralde Sigurdson går vår slektsgrein videre til en annen sentral forfader for oss i Sæter-slekta: Auden Torsteinsson Aspa, f. ca. 1520, den felles forfaderen til både Maret og John L. Sæther.

Slektsrekka fra Auden Torsteinsson Aspa
til Maret L. Sæther (født Øye)

Auden Torsteinsson Aspa (ca. 1520–ca.1590). Bosatt 1572: Veien (Veidholmen), 1578: Aspa. Mer stoff om Auden: www.geni.com.
Gift med Lisbet (ca. 1545–1624). Bosatt 1610: Veien (til 1612). 1620: Åsskard. Mer info om Lisbet: www.geni.com.
NB! Auden og Lisbet er forfedre til både Maret og John L. Sæther (f. 1855).

Synnøve Audensdotter Aspa i Lyngvær, n. 1624. Kilde: Aspa-seminaret 1996 s. 17. Tillegginformasjon fra www.nermo.org: Synnøve Audensdotter Aspa f. ca.1585, d. etter 1647). Nevnt 1624. Birth: Abt 1585, Aspa, Tingvoll, MR. Death: After 1647, Lyngvær, Sandøy, Aukra, Romsdal (ca.1625?). Event: 1610,oppført med 2 sp. odelsgods i Leira (Leren) på Tustna, MR
Gift med Aage Hanssøn (n. 1599) Kilde: Aspa-seminaret 1996 s. 17. Aage var fra det gamle handelssetet Lyngvær i Sandøy, Romsdal. Tillegginformasjon fra www.nermo.org: Gift med Aage Hansson (ca. 1570–ca. 1618). Residence: 1599, nevnt på Lyngvær. Occupation: Handelsmann i Lyngvær. Birth: ca. 1570, (Widerøe ?) (Ove ?) (Audensen ?). Baptism: (sønnesønn av Aage Tordsson ?) Death: ca. 1618, (?) Lyngvær, Sandøy, Aukra, Romsdal. Burial: (neppe g. 1. g. m. NN Jorisd. Non) Tilleggskilde med utfyllende informasjon om Aage Hansson finnes på John H. Aarønes' slektsnettsted «aaroenes/moldefolk», hvor det blant annet nevnes at han også er blitt omtalt med etternavnet Widerøe. Tilleggskilde: www.geni.com. Blant barna til Synnøve og Aage er foruten Adelus Aagesdotter også Hans Aageson Glærum, som flyttet til Surnadal (kilde: «aaroenes/moldefolk»). Finn Oldervik har funnet slektssammenhengen som bekrefter at Adelus Aagesdotter er datter til Synnøve og Aage, ref.: «aaroenes/moldefolk».

Adelus Aagesdotter (f. ca. 1620) «Birth: Abt 1620, ('Adalos') Molde, MR ?» Sitat fra www.nermo.org. Tilleggskilden www.blix-dahle.no lister opp søskenflokken til Adelus m.m.
Gift med Gjert Davidson (f. ca. 1610). Sagbrukseier på Kleive (Osen),
Romsdal. Fødested og foreldre ukjent. Etternavnet ved dåp er ukjent og er altså derfor ikke nødvendigvis Mumme. Mumme kan også ha vært morens navn. Kilde: www.nermo.org. Mer info om Mumme på «aaroenes/moldefolk».
Tilleggsinformasjon om Gjert Davidson fra www.nermo.org: «...bror av Johan Mumme, død rundt 1655–1660?».
«Nedre Osen sag. Fra 1647 til 1657 har Johan Mumme og Gjert Davidsen denne sag sammen. I 1657 er Gjert Davidsen oppført som eneeier. Johan Mumme er død.» Kilde: Otto R. Grüner: Hollendertida i Romsdal.
Fyldig informasjon om Gjert Davidson finnes på «aaroenes/moldefolk».

Gjert Gjertson Mumme (ca. 1645–juni 1691). «Gjert Mumme var fra Møre, og var sønn av sagbrukseier på Kleive, Gjert Davidson og Adalos Mumme og prest i Hemne til han døde i 1691. Han eide gården Witsø fra 1680, og bodde der.» Sitat fra www.hemneslekt.net. «Residence: 24 Sep 1691, Skifte på Vesse, Hemne. P.kap. Hemne 1675-1680. Occupation: prest i Hemne 1680–1691.» Sitat fra www.nermo.org. Fyldig informasjon om Gjert Gjertson Mumme finnes på «aaroenes/moldefolk».
Gift med Karen Knutsdotter Glad (1645–1689) fra Vik i Sogn. Gjert og Karen giftet seg i 1672, og dette var Gjerts andre av i alt tre ekteskap. De fikk ett barn sammen: Maren Elisabeth (f. 1674).

Maren Elisabeth Gjertsdotter Mumme, Hemne (f. 1674). Også kalt Lisbet. «Birth: 1674, (Lisbeth) Kirkesæter, Hemne». Sitat fra www.nermo.org.
Gift med Ingebrigt Larsson Røv, Utistua på Røv, Surnadal (1647–1734)
Fra gammelt av var det tingsted på Utistua på Røv, og i Ingebrigt L. Røvs tid var det også gjestgiveri på garden. Ingebrigt har med berettigelse blitt omtalt som "Storkaksen på Røv" i nyere tid. Da kong Christian V av Danmark–Norge reiste gjennom Surnadal i 1685, tok han inn hos ham med følget sitt. Ingebrigt L. Røv var gift to ganger. I andre ekteskap, som ble inngått i 1704 med Maren Elisabeth Gjertsdotter Mumme, ble det tre barn: 1) Anne f. 1704, 2) Gjert f. 1706, 3) Johan f. 1709.

Gjert Ingebrigtson Røv (f. 1706), Utistua på Røv
Gift med Rannei R. Sæter (1708–1783) på Øvre Sæter, Surnadal

Ingebrigt Gjertson Røv (f. 1736), Utistua på Røv
Gift med Maret J. Fiske (f. 1750), Austistua på Fiske, Surnadal

Gjert Ingebrigston Røv (f. 1773), Utistua på Røv
Gift med Maret O. Øye (f. 1782), Utigard

Maret Gjertsdotter Røv (1808–1889), Utistua
Gift med Sivert J. Sande (1807–1890), Utistua på Sande, Surnadal

Lars Sivertson Øye (1843–1903), Utistua på Sande
Gift med Margrete Andersdatter Grimsmo (1852–1897), Kroken under Grimsmo
Lars Sivertson Sande kjøpte Austigard på Øyagardane og tok navnet Lars S. Øye. Han fikk skjøte på garden i 1874.

Maret Larsdotter Øye (10.4.1873–3.1.1960), Austigard på Øyagardane
Gift med John Larsson Sæther (12.4.1855–16.4.1942) fra Matstua på Setergarden (Nedre Sæter). John L. Sæther fikk bygd heimen Sæterheim på Surnadalsøra og var blikkenslager, kjøpmann og fabrikkeier.
Maret og John fikk ni barn: Randi, Lars, Lorentz, Johan, Magnar, Sigurd, Margrete, Arne I (druknet 4 år gammel) og Arne II.

STARTSIDE