Naturfotograf
Jon Arne Storflor Sæter


Trondheim Tel 928 99 044 E-post: jon.arne.sater@gmail.com ©Sæter 25.11.2015


Jon Arne Sæter, tidlig i 1980-åra ©Odd Magne Øverland

 

Fotografering med storformatkamera i 1980-åra

Her er jeg fotografert med Linhof Technika 4x5" storformatkamera og Rodenstock objektiv i begynnelsen av 1980-åra. Jeg reiste dette tiåret rundt i Norge som frilansfotograf og tok bilder med planfilm i format 4x5". Hver kassett inneholdt to bilder. Motivene var i hovedsak landskap, og bildene solgte jeg til kalendere, praktbøker, postkort, reklame og så videre.

Det svarte kledet som henger på skulderen, hadde jeg over hodet når jeg komponerte bildet og skarpstilte det med lupe på kameraets 4x5 tommer store mattskive. Bildet på mattskiva var opp ned og speilvendt. Etter å ha fokusert bildet og stilt inn korrekt effekt på eventuelt polarisasjonsfilter montert på objektivet, blendet jeg ned objektivet til den åpningen jeg hadde intensjon om å bruke, for deretter å trekke ut belgskjermen foran objektivet til den eliminerte alt lys som ville ha brutt ned kvaliteten på bildet. Så lukket jeg objektivet og satte inn planfilmkassetten bak på kameraet.

Videre målte jeg lyset etter et sonesystem med en separat, analog Gossen Profisix lysmåler med påmontert spotforsats – samtidig som jeg stilte inn måleren til å ta hensyn til lystapet hvis jeg brukte polarisasjonsfilter eller annet glassfilter på objektivet, foruten at jeg kompenserte for den spesifikke filmtypens resiprositetsavvik når eksponeringstiden var på anslagsvis et sekund eller mer, noe den svært ofte var. Lange eksponeringstider resulterte også til fargestikk i bildene, i den ene eller andre retning, og for å korrigere bort dette, satte jeg ett eller flere fargekorrigerende gelatinfiltere i filterholderen på belgeskjermen hvis filmtypen krevde det i følge produsentens datablad. Også lystapet forårsaket av gelatinfiltrene ble tatt hensyn til. Så var det tur for å stille inn endelig lukkertid og blender på objektivet, jeg lukket objektivet, spente lukkeren og dro ut spjeldet på planfilmkassetten. Jeg ventet til alle rystelser i stativet var dødd ut før jeg med andakt klemte på luftballongen til lukkeren gikk av og bildet ble eksponert. Så skjøv jeg spjeldet inn i planfilmkassetten og tok kassetten ut av kameraet. Enkelt og greit…

Svarthvittfilm framkalte jeg og kopierte sjøl; positiv fargefilm leverte jeg til fotolaboratorium. Skarpheten og fargenes toneomfang i 4x5" lysbilder stod i en klasse for seg når jeg sammenliknet med mine bilder på speilreflekskameraets 24x36 mm småbildefilm og mellomformatets 6x7 cm.

 

Om storformatkamera

«Slitsomt å bære og omstendelig å bruke er det.
Men det er nødvendig fordi det som kjennetegner et godt naturfotografi
er en kombinasjon av et innhold som gir estetiske følelser og opplevelser ut over det en ren dokumentasjon gir
– og en teknisk god kvalitet som gjør det mulig å formidle dette innholdet.
Med teknisk god kvalitet menes stor konturskarphet, god gjengivelse av små fargenyanser og naturtro farge- og kontrastgjengivelse.
Heller ett bilde hvor begge disse kravene er oppfylt, enn ti som tilfredsstiller bare det ene!»

Jon Arne Sæter, Villmarksliv 2/1986

 

 


 

Bilder

 

Stormotjønna, Grong, Nord-Trøndelag, 12. juli 1987 ©Jon Arne Sæter
Linhof Technika 4x5", Kodak Ektachrome EPN 100. 1/2 sek. Bl. 16.

 

Om motoriserte småbildekameraer

«Jeg syntes ikke det var særlig utviklende å springe rundt med et lite, motordrevet kamera
og skrive markedsorienterte populærartikler i dags-
og ukepressen om gråspurv og hestehov.»

Jon Arne Sæter, Villmarksliv 2/1986

 

Henfallet i snøvær, Tydal, Sør-Trøndelag, 2. juni 1991 ©Jon Arne Sæter
Pentax 6x7. Fujichrome RHP.

 

Naturalistisk virkemiddel for å formidle personlige affeksjoner

«Mitt mål med fotograferingen er å formidle mine opplevelser, som er betinget av objektiviteten i motivet
(motivet i seg selv, rent geometrisk, fargemessig osv.) og mine følelsesmessige bevegelser i omgang med denne.
Det prøver jeg vanligvis å oppnå gjennom et naturalistisk bilde, idet jeg da søker å framstille den objektivitet som var en betingelse for mine affeksjoner,
og som vil kunne frambringe likende affeksjoner hos betrakteren.»

Jon Arne Sæter, tidsskriftet Fotografi 7/1985

 

Regnbue over Langsvola, Tydal (Foto: Jon Arne Sæter)

Langsvola, Tydal, Sør-Trøndelag, 13. september 1987 ©Jon Arne Sæter
Pentax 6x7. Pentax SMC–P 90/2,8. Polarisasjonsfilter. 1/30 sek. Bl.11. Kodak Ektachrome EPR 64.

 

Fotografiets sjel

«Et særegent trekk ved det naturalistiske fotografiet, i motsetning til maleriet, er at det formidler et øyeblikk som virkelig har eksistert.
Tukler fotografen med dette ved å tilføre elementer som ikke var der, mister fotografiet sin troverdighet.»

Jon Arne Sæter, 2015

 

Harbakhola, Åfjord, Sør-Trøndelag, 28. juli 1991 ©Jon Arne Sæter
Pentax 6x7. Pentax SMC–P 55/4. Fujichrome RVP.

 

Øyet og kameraet ser ikke det samme

«En viktig egenskap som i stor grad oppnås gjennom øvelse og erfaring,
er å være i stand til å forutsi hvordan det man ser vil ta seg ut på et fotografi. Kameraet 'ser' på en annen måte enn øyet.»

Jon Arne Sæter, tidsskriftet Fotografi 8/1985

 

Måneoppgang over Nesjøen, Tydal, Sør-Trøndelag, 10. august 1990 ©Jon Arne Sæter
Pentax 6x7. Kodak Ektachrome EPR 64.

 

Om høytsvevende svada og fotografi

«Har man ønske om å sette seg i respekt som fotograf,
er det nærliggende å uttrykke noen fundamentale tanker om kunst,
men lengre kommer man ved å formidle sine emosjoner gjennom fotografier.»

Jon Arne Sæter, 2015